Förbereda planteringsytan

Platsen där man ska anlägga rabatt bör vara färdig och förberedd innan man köper hem plantor. När man väl är hemma med plantorna är det bästa att plantera dem så snart som möjligt. Så länge de står i kruka är de känsligare mot framförallt uttorkning. Om du måste vänta med planteringen ställ plantorna skuggigt och passa noga med vatten.

Så gott det går bör man plantera i jord som är fri från rotogräs! Man gör sig själv en stor otjänst om man slarvar med det, eftersom de är riktigt besvärliga att få bukt med efter plantering. De växer in i perennerna och det kan sluta med att man får gräva upp allt och börja om. Det är arbetskrävande att rensa rotogräs, men det går! Läs mer om det här.

Jordförbättra

Beroende på jordens kondition behöver man jordförbättra olika mycket. Med jordförbättring förändrar man jordens struktur vilken är avgörande för hur väl perennerna kommer trivas. En bra jord ska vara lucker och innehålla organiskt material. Läs mer om jord här.

Alla jordar, oavsett typ, förbättras med organiskt material. Då gynnas jordens mikroliv, vilket ger perennerna bättre tillgång till näring och vatten. När man planterar nytt är naturgödsel eller kompost bra som grundgödsling. Till en jord som är i hyffsad eller bra kondition lägger man ut ett lager på cirka 5 centimeter och myllar ner försiktigt.

En jord som är hård och kompakt behöver grävas så att den blir porös. Om man gräver en lerjord ska man dock vara försiktig så man inte tar sönder de naturliga klumparna som blir i just lerjordar. Klumparna kallas aggregat och om de finfördelas blir jorden hårt packad. Ta en grep eller spade och gräv ett tag och bara vänd upp med jämna mellanrum över hela ytan. Ett helt spadtag är djupt nog för de flesta perenner.

Förstörd jord

Jord kan vara rent förstörd och därför i princip omöjlig att odla i. Det är till exempel vanligt på tomter där man har byggt nytt. Tunga maskiner har packat jorden så hårt att både struktur och livet i jorden är borta. Långvarig användning av konstgödsel kan också ha gjort jorden helt utarmad. Men även i de svåraste fallen behöver man sällan byta ut jorden helt, utan även här handlar det om att förbättra.

Riktigt hårt packad jord är svår att gräva för hand, där behöver man ta till jordfräs till exempel för att luckra. Därefter kan man tillföra ny matjord och naturgödsel som förbättring. Om man inte luckrar packad jord, utan bara lägger på nytt och planterar fungerar inte avrinningen och det blir blött och syrefattigt.

Läs vidare om plantering

Inköp – vad är bra kvalitet?

Plantera perenner – så här gör man

Planteringsavstånd