All posts tagged: Fuktälskande perenner

Perenner för fuktig jord

Arter och sorter som gillar fuktigt läge Fuktiga jordar känns ofta mustiga och fulla med organiskt material. Organiskt material som kompost med löv och växtdelar håller fukten bra, och gör samtidigt att jorden inte blir för kompakt. Man kan alltid jordförbättra för att få en mer fuktighållande jord, men som vanligt ska man alltid utgå från grundläget. Perennerna här nedan behöver stå i en fuktig jord för att trivas. De kommer inte växa som förväntat om de torkar ut för ofta och så småningom kommer de förmodligen att tyna bort. Ett naturligt fuktigt läge kan vara invid vatten. Det kan vara en lägre punkt dit vatten rinner. I skugga är det ofta fuktigare, men det beror även på vilken jordtyp det är. Studera platsen och känn efter i jorden för att kunna välja rätt perenner.

Perenner vid dammkanten

Sandra tipsar – perenner som gillar att ha det fuktigt om fötterna Sandra Ehrsköld är Trädgårdsingenjör med designinriktning från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne. Med kunskap om växterna och känsla för färg och form kombinerar hon perenner i vackra och hållbara rabatter.  Ett vanligare inslag Vare sig det är ett vattenporl, en naturpool, damm eller naturligt vattendrag blir vatten ett allt mer vanligt inslag i våra trädgårdar. Det ger trädgården ytterligare en dimension och bidrar till ett rikare mikroliv. Med hjälp av perenner och andra växter skapas en biotop samtidigt som trädgården får ett vackert blickfång. Utgå från ursprunget Istället för att lägga ner tid och pengar på att dränera marken för att få den mindre fuktig kan man genom rätt växtval till just denna plats skapa en riktigt frodig och fin plantering i trädgården. Det finns en uppsjö av perenner, buskar och träd som gärna står i en naturligt frisk till fuktig jord. Det gäller som sagt bara att välja rätt! Utgå från växtens naturliga ståndort (dess ursprungliga växtplats) för att se om den matchar …