Planera

Vad är en perenn? Ordet ”perenn” betyder flerårig, men i trädgårdssammanhang används ordet endast för fleråriga örtartade växter.

Livslängden hos perenner varierar mycket mellan olika arter. Några lever bara ett par år, men blir kvar eftersom de frösår sig. Andra är mycket långlivade och står kvar på samma plats över decennier. För att vara flerårig i vårt klimat måste perennen kunna övervintra.

Perenner vissnar vanligtvis ner på hösten, och på våren kommer ny tillväxt från de underjordiska delarna som övervintrar. Ett fåtal örtartade perenner övervintrar utan att vissna ned, till exempel hasselört, Asarum europaeum, och gullgröna, Waldsteinia ternata.

Av tradition ingår även vissa halvbuskar i perennsortimentet, exempelvis lavendel Lavandula angustifolia och isop Hyssopus officinalis. Växter som inte räknas till perennerna är till exempel ettåriga örtartade växter (anueller) och vedartade växter (lignoser).

Läs om hur du planerar för perennrabatter!