Skötsel

Att sköta en perennrabatt är lätt om man har gjort ett bra förarbete av planteringsytan, valt växter som passar för platsen och om man gör rätt saker vid rätt tidpunkt på året. För en bra perennrabatt handlar skötsel främst om nerklippning på våren, tillsyn och ogräsrensning, samt eventuell putsning, stödbevattning och jordförbättring.

Det viktigaste är att man har glädje av trädgården och håller skötseln på en rimlig nivå till det man vill och orkar. Bara genom att spendera tid i trädgården lär man känna dess olika hörn och växternas behov. Att gå runt i trädgården ofta och titta ger både tillfälle att uppleva det fina, och att fånga upp problem tidigt för att åtgärda innan de blir för stora. En liten ogräsplanta är lättare att rensa än hundratals som kommer upp om ogräset hinner sätta frö. Och en liten skvätt vatten kan förhindra en värdefull planta att dö.

En god vana är att fotografera sina planteringar för att följa dem över tid. Vilka sorter breder ut sig, vilka har försvunnit? När ser det ut som bäst, och när är blomningen för sparsam? Det är en värdefull källa till kunskap!

Läs om skötsel av perenner