Komponera med färg och form

Utseende, känsla och funktion

Att komponera en rabatt är roligt, utmanande och ibland svårt. Det finns så många sätt att göra på. En mängd faktorer att ta hänsyn till. Lika många stilar och smaker som det finns trädgårdsälskare. Och ingenting kan egentligen klassas som rätt eller fel! Tur att det ändå finns olika tips och tekniker att ta tillvara på vid skapandet av en rabatt. Här har vi samlat några av dessa! Sist i artikeln hittar du även länkar till artiklar som fördjupar sig i färger och former.

Harmoni

Vill du skapa en lugn rabatt är det klokt att hålla sig till färger som ligger nära varandra ifärgskalan. Färgerna får även gärna vara milda och svala, som tillexempel blått, violett, rosa och vitt. Dessa färger har ofta en lugnande och rogivande effekt på oss människor och passar bra på platser där vi vill vila. Vill man undvika att få en allt för pastellig och romantiskt komposition kan man gärna använda inslag av fräscht limegrönt för att pigga upp helhetsintrycket. Dessutom påverkar blom- och bladformerna väldigt mycket hur slutresultatet upplevs. Mjuka blomformer, småblommig och småbladigt ger en mer romantiskt och ”puttinuttigt” känsla.

Komponera med färg och form - harmoni

Denna harmoniska och romantiska rabatt har domineras av mjuka former i både blad och blommor. De sammanhållna färgskalan och grupperingarna av perennerna gör den lugn. Fotograf: Kristian Krogh Baagøe.

Vill du tuffa till det hela passar det därför bra att blanda in några perenner med stora väldefinierade blommor eller perenner med höga spiror. Att använda storbladiga perenner är också ett bra sätt att bryta av ”sockervaddskänslan”. Denna färgkombination kan placeras både ljust och mörkt utan att bli stökig, men glöm inte att använd ljusa violetta och rosa toner samt givetvis vitt i skuggiga lägen. De lyser upp i mörker och hjälper till att framhäva de sorter som har mörkare blå och violetta blommor.

Harmonisk rabatt i violett och purpur. Avlånga och runda blommar kontrasterar mot varandra.

Harmonisk rabatt i toner av violett och purpurrött. Kombinationen känns mjuk och mild. Nävor med något spretigare växtsätt är fin att använda som vävare.

ssadasdads

Skapa dynamik även i en harmonisk rabatt i blått och rosa genom att plantera in höga gräs. De skapar kontraster både genom sitt växtsätt och sina ljusa ax.

Gult, orange och rött är också färger som ligger nära varandra i färgcirkeln, men dessa kräver mer uppmärksamhet och stimulerar istället för att lugna. Vill man plantera en rabatt i denna färgskala men ändå försöka få en lugnare känsla kan det vara klokt att tänka på att använda ljusare nyanser av orange och gult. En ljusgul blomma är mildare för ögat än en klargul. För rött kan det istället vara tvärt om. En ljust röd blomma är skarpare än en med dov färg. Kanske kan mycket av det röda bestå av perenner med mörkröda blad? Eftersom dessa varma färger lätt kallar på uppmärksamhet behöver inte alla blomma samtidigt för att få känslan av mycket färg. Du får en lugnare rabatt om det är ett fåtal sorter som blommar i taget än att alla perenner exploderar i färg samtidigt. Genom att använda mycket grönt blir det lättare för oss att hantera gult, orange och rött utan att bli överstimulerade. En rabatt i dessa färger kan lysa upp en mörk plats i trädgården och skänka välbehövd känsla av värme och sol på våren och höstkanten. I strålande sol är det dock lätt att dessa färger blir väldigt intensiva, så undvik detta läge om du söker ett lugnt uttryck.

Oavsett vilken färg du väljer till din rabatt är det bra att låta en av färgerna dominera och ta störst plats i rabatten. Om du planterar precis lika mycket av varje färg blir rabatten lätt rörig. För att ge rabatten en harmonisk känsla är det också bra att gruppera perennerna istället för att plantera en av varje sort. Du kan dessutom gärna använda dig av ett planteringsmönster som låter de olika grupperna vävas in i varandra. Glöm inte heller att använda dig av vävarperenner i rabatten. Dessa kan med sitt lite lösa växtsätt sudda ut gränser mellan de olika perennerna och skapa en mjuk helhet.


Kontrast

Om du å andra sidan ska komponera en rabatt till en plats där du vill ha aktivitet, kreativitet och stimulans är det tacksamt att arbeta med kontraster, både i former och färger. Kontrasterande färger kallar man sådana som befinner sig mitt emot varandra i färgcirkeln; gult – violett, orange – blått, rött – grönt. Dessa färger hjälper till att förstärka varandra, vilket resulterar i att du får en rabatt som blir riktigt färgsprakande! Tricket här är att våga ta i rejält.

Kontrastrik rabatt, både färgmässigt och formmässigt.

Kontrastrik rabatt, både färgmässigt och formmässigt. Upprepningar förhindrar helheten från att bli plottrig.

Som vi tidigare har nämnt påverkar varma färger oss stimulerande, vilket gör dem tacksamma att använda på platser där vi vill vara aktiva. Men dessa färger poppar upp en nivå ytterligare tillsammans med blått och lila i rabatten. Grönt följer ofta med på köpet och en riktigt sprakande rabatt behöver därför inga extra bladväxter för att få in grönska i kompositionen. Tänk istället mer på perennernas olika former. Låt storbladigt spela mot småbladigt, höga vertikala perenner mot låga horisontella marktäckare, blommor med skarpa former mot blommor med mjuka former och flikiga blad mot hela blad.

När du väljer antal former och färger som ska ställas mot varandra är det viktigt att tänka på är att ju fler element rabatten innehåller, desto större behöver ytan vara för att få en snygg helhet. Vi vill ha kontraster, men inte en plottrig rabatt! Varje färg och form behöver upprepning i rabatten för att göra rabatten behaglig. Satsa också gärna på att plantera perennerna i större grupper för att minska risken för att få ett plottrigt utseende. Vill du förstärka känslan av kontraster i rabatten kan du gärna plantera perennerna i strikta former där grupperna av perenner bildar en tydlig kontrast mot varandra.

dkgsfjslkfj

Fyllda färgfält med skarpa gränser skapar starka kontraster i rabatten. Den blåvioletta stäppsalvian  och det gulgröna jättedaggkåpan och förstärker varandra.

ksdfkdjsf

Tydligt exempel på kontrast mellan blomformer. Nävans runda och stäppsälvians avlånga blommor kontrasterar mot varandra trots liknande färgskala. Bakom dem lyser solbruden röd och drar blicken till sig.

Komponera med färg och form - kontrast

I dennan milda färgskala i ljusa toner skapas kontraster tack vare kärleksörtens tydliga och tunga blomsamling och gräsets yviga och smala ax.

Runda blad mot ormbunkens flikiga skapar också kontrast mot varandra och mot den klippta häcken bakom dem.

Funkians stora runda blad mot ormbunkens flikiga skapar kontrast mot varandra och mot den klippta häcken bakom dem. På detta vis kan man få kontraster även i en rabatt med mycket grönt.


Perennrabattens byggstenar

En perennrabatts slutliga utseende och känsla påverkas av många olika saker och ofta läggs stort fokus på färgerna. Ibland koncentrerar man sig så hårt på att finna rätt färgkombination att man glömmer bort viktiga egenskaper hos perennerna som blom- och bladformer och inte minst växtsättet hos perennerna.

I den klassiska rabatten befinner sig de högsta perennerna längst bak för att sedan bli lägre fram tills dess att en lågväxande perenn avslutar rabatten i framkanten. Detta är givetvis inget måste, men ett enkelt sätt att tänka på när perennerna ska placeras ut. Du kan tillexempel använda detta tankesätt tillsammans med planteringsmönstret ”vävande fält” eller ”strikta former”. Vill du hellre få en naturligare känsla på rabatten kan du använda dig av planteringsmönstret ”naturlikt spridda”. Där kan du vara friare i din placering av höga och låga perenner eftersom rabatten ska efterlikna naturen.

Man kan även dela in perenner i olika grupper baserat på hur man kan använda dem som byggstenar i rabatten. En perenns funktion i en rabatt styrs till stor del av dess växtsätt och för en snygg och spännande rabatt bör man använda perenner med olika växtsätt tillsammans. De kompletterar och framhäver varandra och skapar en välfungerande helhet. Du kan använda pålitliga och långlivade solitärer som fokuspunkter i rabatten. Mellan dessa kan du placera vävare och skybildande perenner för att mjuka upp gränserna. Marktäckare används för att täcka bar jord och hindra ogräs att växa men du kan också använda dem som kantväxt längst fram. Även kuddbildande perenner går bra till detta om de planteras tillräckligt tätt. För att skapa höjd i rabatten kan du plantera perenner med vertikala uppåtsträvande former, men vill du behålla djupet i rabatten är transparenta perenner bra på att ge höjd utan att skymma sikten.Detta kan du tänka på!

Innan du planerar utseendet på din plantering är det bra att tänka igenom vilken känsla man vill skapa, men också vilken funktion den ska fylla. Längtar du efter en frodig och romantisk mormorsrabatt eller kanske en bit vildväxande äng? Står rabatten på en plats där du vill slå dig ner för att vila eller på en plats där du vill aktivera dig?

 • Färgvalen– Vilka färger tycker du om?- Ska färgerna vara vilsamma eller energigivande?- Vill du ha ett mjukt samspel mellan färgerna, eller tuffa kontrastfärger?- Ligger rabatten i ett mörkt eller ljust läge? Färgerna påverkas olika av sol och skugga! Läs mer om de olika färgerna här.
 • Stilen
  – Vilken stil vill du ha på rabatten? Vild, stram, romantisk, klassisk?
  Läs om olika planteringsmönster för att uppnå rätt stil här.
  – Tänk även på att plantera perennerna i grupper.
  En rabatt med endast en perenn av varje sort blir rörig.
  – Anpassa växtvalet efter stilen.
  Vill du ha lyxigt storblommigt, romantiskt fluffiga blommor, strama vertikala former, skira perenner eller kanske bara lugna bladmassor?
  Läs mer om perennernas former här.
 • Kombinera mera!
  Nyckeln till en välkomponerad perennrabatt ligger i att kombinera olika former med varandra för att framhäva perennerna och få en dynamisk rabatt. Men blanda lagom och upprepa färger och former för att undvika ett plottrigt utseende!
  – Kombinera perenner vars blommor och blad har olika former med varandra för att skapa spänning och variation i rabatten.
  Läs mer här: Bladformer & Blomformer.
  – Kombinera perenner med olika växtsätt med varandra för att fylla olika funktioner i rabatten.
  Läs om perenners olika växtsätt och användning här.