Komponera med färg och form

Utseende, känsla och funktion

Att komponera en rabatt är roligt, utmanande och ibland svårt. Det finns många sätt att göra på och lika många stilar och smaker som det finns trädgårdsälskare. Och ingenting kan egentligen klassas som rätt eller fel. Ändå finns tips och tekniker som används av trädgårdsdesigner. För visst syns det om man lägger ner lite tid på växtvalet och tänker till hur man bäst placerar olika perenner i förhållande till varandra.

För den som vill lära sig mer om växtkomposition har vi här samlat en del av det man kan tänka på, samt länkar till artiklar som fördjupar sig i färger och former.

Harmoni

Svala färger

För att skapa en lugn rabatt är det klokt att hålla sig till färger som ligger nära varandra i färgskalan. Färgerna får gärna vara milda och svala, som till exempel blått, violett, rosa och vitt. Dessa färger har ofta en lugnande och rogivande effekt på oss människor och passar bra på platser där vi vill vila. Vill man undvika en allt för pastellig och romantiskt komposition kan man använda inslag av fräscht limegrönt, det piggar upp helhetsintrycket. Blom- och bladformer påverkar mycket hur slutresultatet upplevs. Mjuka blomformer, småblommigt och små blad ger en mer romantisk och ”puttinuttig” känsla.

Komponera med färg och form - harmoni

Denna harmoniska och romantiska rabatt har domineras av mjuka former i både blad och blommor. De sammanhållna färgskalan och grupperingarna av perennerna gör den lugn. Fotograf: Kristian Krogh Baagøe.

För att tuffa till kompositionen kan man blanda in några perenner med stora väldefinierade blommor eller perenner med höga spiror. Att använda storbladiga perenner är också ett bra sätt att bryta av ”sockervaddskänslan”. Färgkombinationen med blått, violett, rosa och vitt kan placeras både ljust och mörkt utan att bli stökig, men glöm inte att använd ljusa violetta och rosa toner samt vitt i skuggiga lägen. Det lyser upp i mörker och hjälper till att framhäva de sorter som har mörkare blå och violetta blommor.

Harmonisk rabatt i violett och purpur. Avlånga och runda blommar kontrasterar mot varandra.

Harmonisk rabatt i toner av violett och purpurrött. Kombinationen känns mjuk och mild. Nävor med något spretigare växtsätt är fin att använda som vävare.

ssadasdads

Skapa dynamik även i en harmonisk rabatt i blått och rosa genom att plantera in höga gräs. De skapar kontraster både genom sitt växtsätt och sina ljusa ax.

Varma färger

Gult, orange och rött ligger nära varandra i färgcirkeln, men kräver mer uppmärksamhet och stimulerar istället för att lugna. Denna färgskala kan ändå hållas lugn om man använder ljusare nyanser av orange och gult. En ljusgul blomma är mildare för ögat än en klargul.

För rött kan det däremot vara tvärtom. En ljust klarröd blomma är skarpare än en med dov röd färg. För att få in rött med harmoni kan man använda perenner med mörkröda blad. Eftersom alla dessa varma färger lätt kallar på uppmärksamhet behöver de inte blomma samtidigt, och ändå får man känslan av mycket färg. Det blir en lugnare rabatt om det är ett fåtal sorter som blommar i taget än att allt exploderar i färg samtidigt. Se till att det finns grönt från blad i rabatten, med grönt blir det lättare för oss att hantera gult, orange och rött utan att bli överstimulerade.

En rabatt i dessa färger kan lysa upp en mörk plats i trädgården och skänka välbehövd känsla av värme och sol på våren och höstkanten. I strålande sol är det dock lätt att dessa färger blir väldigt intensiva, så undvik detta läge om du söker ett lugnt och harmoniskt uttryck.

Låt en färg dominera

Oavsett sval eller varm färgskala blir det mest harmoniskt om en färg tillåts ta störst plats i rabatten. Om man planterar precis lika mycket av varje färg blir det lätt rörigt. Likaså blir det lugnast om perennerna grupperas om minst tre plantor av samma sort istället att plantera dem en och en. Samma sort kan gärna återkomma på flera platser i rabatten. Vävarperenner är viktiga här för att mjuka upp och skapa en böljande helhet.

Kontrast

För en rabatt med som sjuder av aktivitet, kreativitet och stimulans är det tacksamt att arbeta med kontraster, både i former och färger. Kontrasterande färger kallar man sådana som befinner sig mitt emot varandra i färgcirkeln; gult – violett, orange – blått, rött – grönt. Dessa färger förstärker varandra, vilket resulterar i en rabatt som blir riktigt färgsprakande! Tricket här är att våga ta i rejält.

Eftersom varma färger påverkar oss stimulerande är de bra att använda på platser där vi vill vara aktiva. Dessa färger poppar upp ytterligare en nivå ytterligare tillsammans med blått och lila. Grönt följer ofta med på köpet och en riktigt sprakande rabatt behöver därför inga extra bladväxter i kompositionen.

Kontrastrik rabatt, både färgmässigt och formmässigt.

Kontrastrik rabatt, både färgmässigt och formmässigt. Upprepningar förhindrar helheten från att bli plottrig.

Se till att få med kontraster i perennernas olika former. Låt stora blad spela mot småbladigt, höga vertikala perenner mot låga horisontella, blommor med skarpa former mot blommor med mjuka former och flikiga blad mot hela blad. Allt detta behöver dock inte finnas med i samma rabatt. Ju fler element rabatten innehåller vad gäller färger och former, desto större behöver den vara för att bli en snygg helhet. Man vill ha kontraster, inte en plottrig rabatt.

Varje färg och form behöver upprepas för att göra rabatten behaglig. Plantera perennerna i grupper för att minska risken att det ser rörigt ut. För att skruva kontrasterna kan perennerna planteras i strikta mönster.

Läs mer här om färger och dess betydelse och användning i perennrabatter.

dkgsfjslkfj

Fyllda färgfält med skarpa gränser skapar starka kontraster i rabatten. Den blåvioletta stäppsalvian  och det gulgröna jättedaggkåpan och förstärker varandra.

ksdfkdjsf

Tydligt exempel på kontrast mellan blomformer. Nävans runda och stäppsälvians avlånga blommor kontrasterar mot varandra trots liknande färgskala. Bakom dem lyser solbruden röd och drar blicken till sig.

Komponera med färg och form - kontrast

I dennan milda färgskala i ljusa toner skapas kontraster tack vare kärleksörtens tydliga och tunga blomsamling och gräsets yviga och smala ax.

Runda blad mot ormbunkens flikiga skapar också kontrast mot varandra och mot den klippta häcken bakom dem.

Funkians stora runda blad mot ormbunkens flikiga skapar kontrast mot varandra och mot den klippta häcken bakom dem. På detta vis kan man få kontraster även i en rabatt med mycket grönt.

Perennrabattens byggstenar

En perennrabatts slutliga utseende och känsla påverkas av många olika saker och ofta läggs stort fokus på färgerna. Ibland koncentrerar man sig så hårt på att finna rätt färgkombination att man glömmer bort viktiga egenskaper hos perennerna som blom- och bladformer, och inte minst växtsättet hos perennerna.

Planteringsmönster

I den klassiska rabatten befinner sig de högsta perennerna längst bak för att sedan bli lägre fram tills dess att en lågväxande perenn avslutar rabatten i framkanten. Detta är givetvis inget måste, men ett enkelt sätt att tänka på när perennerna ska placeras ut. Detta tankesätt kan användas ihop med planteringsmönstret ”vävande fält” eller ”strikta former”.

För en naturligare look kan man plantera efter mönstret ”naturlikt spridda”. Då kan man också vara friare i placeringen av höga och låga perenner eftersom rabatten ska efterlikna naturen.

Här beskrivs olika planteringsmönster.

Perenners former och växtsätt

Perenner kan delas in i grupper baserat på hur de kan användas som byggstenar i rabatten. En perenns funktion i en rabatt styrs till stor del av dess växtsätt och för en snygg och spännande rabatt bör man blanda olika växtsätt. Växtsätten kompletterar och framhäver varandra vilket skapar en välfungerande helhet.

Solitära perenner är inte några som behöver stå för sig själv, som man kan tro, utan det är uppstickarna som sätter stilen på rabatten. Det är dom man ser först då de drar blickarna till sig med sin höjd, färg eller form och karaktär. Det kanske är sorter man får bry sig lite extra mycket om, men å andra sidan planteras de inte i någon mängd utan en och en eller små grupper.

Nyckelperenner är en annan viktig grupp som bör väljas med omsorg. Det är pålitliga och långlivade sorter som utgör en stabil grund till kompositionen. Nyckelperenner är ofta våra mest vanliga perenner såsom stäppsalvia, jättedaggkåpa, nävor och funkia, men det beror också mycket vilket läge det är. Det är viktigt att de trivs så de är lättskötta.

När man valt sina solitärer och nyckelperenner fyller man på med de andra formerna mellan dem. Vävare och skybildande perenner mjukar upp gränserna och låter starkare former komma fram, marktäckare planteras i botten för att täcka bar jord och förhindra ogräs. I kanterna planteras kantväxter som avslut.

Här beskrivs perennernas olika växtsätt och former närmare.

Läs mer!

Börja planera perennrabatter – vad man kan tänka på!