Färgernas betydelse i perennrabatten

Perennernas värld rymmer ett nyansrikt färgspektrum som är roligt att arbeta med då man planerar sina växtlistor. Man kan sätta olika färger på enskilda rabatter eller varför inte välja ett enda färgschema för hela trädgården!

Färgcirkeln

Färgcirkeln

För att förstå färg är färgcirkeln ett bra hjälpmedel. Primärfärgerna i cirkeln är rött, blått och gult och genom att blanda dessa grundfärger kan man skapa sekundärfärgerna grönt, orange och violett, samt alla andra färger. Färger delas in som varma och kalla. De varma färgerna är de som i färgcirkeln utgår från rött och de kalla utgår från blått. Till exempel upplevs rött som går åt gult som varm medan rött åt det blå hållet är kall. Och grönt upplevs som varm när de går åt gul och känns kall åt det blå hållet.

Gillar man harmoni väljer man färger som ligger nära varandra i färgcirkeln och för djärva kontraster arbetar man med de som ligger mitt emot varandra. I slutändan är det alltid upp till var och en och vad man vill ha, men det kan vara kul att veta mer om hur vi påverkas av färg och hur färger påverkar varandra. Här beskrivs färgerna var för sig, vad de betyder, deras egenskaper i trädgården och växtförslag för respektive färg.