Perenners bladformer

Både utseende och känsla

En perenns värde ligger inte enbart i dess blomning utan även i dess blad. Det finns perenner vars huvudsakliga prydnadsvärde utgörs av bladen, men det tål att tänkas på att även de perenner som blommar oftast inte blommar hela växtsäsongen. Detta är viktigt att ta med i beräkningarna då du väljer perenner till din trädgård och rabatt. Bladformerna kan skilja sig mycket från varandra perenner sinsemellan. Här tar vi upp några exempel på olika blad som finns att välja bland.

Enkla blad
Enkla blad är sådana blad som har en sammanhängande bladskiva. Dessa enkla blad kan vara hela, parflikiga eller handflikiga och variera i sin form och storlek. Bladet kan t.ex. vara smalt bandformigt som hos gräs, brett, runt, hjärtformat, ovalt, äggrunt, triangulärt, pyramidformat, njurlikt eller till och med sköldformat som hos hasselörten.

Helbrättat

Helbrättat

Parflikigt

Parflikigt

Handflikigt

Handflikigt

Njurlik

Njurlik

Sköldformigt

Hjärtformig

Hjärtformig

Pyramidformig

Pyramidformig

Rektangulär

Rektangulär

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta blad
Ett sammansatt blads bladskiva är uppdelat i flera småblad. Det finns sammansatta blad som är parflikiga vilket innebär att småbladen i princip sitter mitt emot varandra utmed bladets mittnerv. Men det finns även fingrade blad där samtliga småblad möts i en och samma punkt.

Parbladigt med uddblad

Parbladigt med uddblad

Dubbelt parbladigt

Dubbelt parbladigt

Trefingrat

Trefingrat

Fingrat

Fingrat

Bladkanter
Vid en mer närgången granskning av perennernas blad kan man se att även bladkanterna varierar sig mellan olika släkten, arter och sorter. Det finns t.ex. bladkanter som är olika djupt sågade, tandade eller naggade men även bladkanter som är vågiga eller med håriga bladkanter, vilket kallas hårbrämmat inom botaniken. De bladkanter som är helt släta kallas helbräddade.

Helbräddad, naggad, tandad, sågad, vågig, hårbräddad

Helbräddad, naggad, tandad, sågad, vågig, hårbräddad

Bladets textur
Utöver själva formen på bladet är också bladets textur viktig för utseendet. Man kan säga att bladets textur är detsamma som att tala om hur bladets yta ser ut och känns. Bladet kan t.ex. vara buckligt som hos olika sorters funkia, slätt, blankt, strävt eller mjukt ludet som hos mysiga lammöra. Bladytans textur påverkar hur de reflekterar ljus. Blanka blad reflekterar mycket ljus och är därför tacksamma att använda i mörka hörn av trädgården. Då matta blad reflekterar ljuset sämre upplevs dessa lätt som dova och lugnare. Om du vill få avstånd att verka längre är matta blad bra eftersom de uppfattas som att de står längre bort än de verkligen gör. På samma vis kan du använda blanka blad för att förkorta avstånd i trädgården.