Plantera mera blommor till vildbin!

Det bästa man kan göra för att hjälpa våra vilda humlor och bin är att plantera mer växter med blommor som dom tycker om. Vilda pollinerare minskar i antal och en avgörande grej för att de ska överleva är att det finns tillräckligt med mat.

Vilka perenner är bra för vildbin?

Vi kan hjälpa de vilda bina – solitärbin och humlor – i våra trädgårdar genom att plantera mer av de perenner som ger pollen och nektar som de kan komma åt. Det är lätt att skapa fina rabatter som gynnar pollinerarna samtidigt som vi får njuta av vacker blomning. Tolv tåliga perenner för humlor är ett urval av några perenner som är enkla att lyckas med. De har god övervintringsförmåga, är långlivad och friska. Här finns den listan!

Trädgårdsnävan, Geranium ROZANNE ’Gerwat’, är populär både hos människor och bin. Den långa blomningstiden uppskattas av den mörka jordhumlan, vilken är vanligt förekommande.

Vänliga vildbin

För vad är väl mer harmoniskt än humlornas surrande en varm sommardag. De knubbiga fredliga insekterna som systematiskt flyger från blomma till blomma. De senaste åren har rapporterna duggat tätt om att våra vildbin minskar drastiskt. Övergången till ett storskaligt jordbruk där betesmarker och blommande fältkanter försvann är en förklaring. I Sverige är vi ändå lyckligt lottade. Det finns fortfarande god chans att hjälpa våra 260 arter av solitärbin och 38 arter av humlor. Och vi behöver våra vilda pollinerare. Honungsbi kan vara bra för pollinering i äppelodlingar och ge oss honung, men det är främst vildbin som pollinerar en tredjedel av den mat vi äter.

Humlor är extra bra eftersom de flyger vid låga temperaturer och är de viktigaste pollinerarna i Sverige. Att odla vildängar och låta vägkanterna blomma fram till augusti är välkommen biföda. Även urbana miljöer har visat sig vara bra, speciellt för mångfalden. Humlor och solitärbin flyger inte så långt och därför kan trädgårdar och parker erbjuda ett varierat matutbud om vi planterar rätt blommor.

Broklungört, Pulmonaria saccharata ’Mrs Moon’, är en fin vårblommande marktäckare som är en verklig favorit hos vårpälsbiet och andra vildbin.

Perenner för pollinerare

Våra bin behöver allt vi kan erbjuda i matväg. Vårblommande lökväxter som Scilla är populära, liksom tidiga perenner som julros, backsippa, gullviva och favoriten lungört. Det finns en del listor med generella växttips för pollinerare som tyvärr inte alltid blir rätt. Stockros är ett typiskt exempel som blir vilseledande då de dubbla sorterna inte alls fungerar för pollinerare. Samma sak gäller för solhatt.

Stockrosor blommar med en gammaldags charm och är väldigt bra för pollinerare. Viktigt att veta är dock att det bara gäller de med enkla blommor!

Humlorna och bina bryr sig inte om ifall växterna är vilda, ettåriga eller fleråriga så länge de ger mat. Rabatter med olika perenner är ett bra sätt att ge blommor under hela säsongen. Alla trädgårdar stora som små, samt parker kan bidra. I fem år har observationer gjorts i Skåne där trädgårdsväxter som stäppsalvia, Salvia nemorosa ’Caradonna’, kantnepeta, Nepeta ’Walkers Low’, och purpurmejram, Origanum ’Herrenhausen’, bekräftats vara bifavoriter.

Mer information finns här på perenner.se i kategorin Perenner för pollinerare!

Kantnepeta, Nepeta ’Walkers Low’, är en klassisk och välanvänd perenn som älskas av humlor och bin. Det surras flitigt runt dess blåa blommor.

Önskar du bilderna i inlägget som högupplösta? Maila till info@perenner.se