Perenners växtsätt

Från låga kuddar till höga ruggar

Olika perenner spelar olika roller i en plantering. Denna roll avgörs till stor del av vilket växtsätt perennen har. Det finns många olika sätt att dela in perenner efter deras växtsätt. Här tar vi upp några exempel på kategorier som förklarar vilken funktion en perenn får beroende på sitt växtsätt.

Solitär
växtsätt - solitär
När man talar om solitärer är det lätt att man tänker på något som ska stå ensamt för sig självt. Men i perenners fall betyder solitär snarare att det är en klassisk rabattperenn. En perenn som är stabil, långlivad och håller sig på sin plats då den växer sakta i sidled. Ofta är den formstark med t.ex. stora blad eller blommor som drar uppmärksamhet till sig.
Exempel: Pioner, stormhatt, höstanemoner, daglilja, hosta och höstsilverax.

Luktpion - Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'

Luktpion – Paeonia lactiflora ’Karl Rosenfield’

Stormhatt - Aconitum henryi 'Spark's Variety'

Stormhatt – Aconitum henryi ’Spark’s Variety’

Höstanemon - Anemone hybrida 'Königin Charlotte'

Höstanemon – Anemone hybrida ’Königin Charlotte’

Daglilja - Hemerocallis 'Frans Hals'

Daglilja – Hemerocallis ’Frans Hals’

Marktäckare
växtsätt - marktäckareI motsatts till solitärer är marktäckare sådana perenner som växer snabbt i sidled med skott ovan eller under jordytan. Tillväxttakten och tätheten kan variera mellan arter och sorter. En del kan bli nästintill invasiva medan andra sorter är känsligare för konkurrens. Ofta är dessa perenner relativt låga.
Exempel: sockblomma, revsuga, vintergröna, lammöra, gullgröna, backtimjan och ormöga.

Japansk sockblomma - Epimedium 'Lilafee'

Japansk sockblomma – Epimedium ’Lilafee’

Rödbladig revsuga - Ajuga reptans 'Braunherz'

Rödbladig revsuga – Ajuga reptans ’Braunherz’

Vintergröna - Vinca minor

Vintergröna – Vinca minor

Lammöra - Stachys byzantina 'Silver Carpet'

Lammöra – Stachys byzantina ’Silver Carpet’

Vävare
växtsätt - vävare
Vävare är perenner som fungerar bäst att plantera i mixade rabatter. Där blir dess roll att fylla ut mellan de stadigare solitärerna och på så vis väva ihop rabatten eller mjuka upp gränser mellan olika strukturer. Om de står för sig själva blir de lätt lite ostadiga och slarviga till useendet.
Exempel: daggkåpa, äkta malört, blodtopp, trädgårdsnäva (exempelvis ROZANNE ’Gerwat’) och  förgätmigej.

Geranium ROZANNE 'Gerwat'

Trädgårdsnäva – G. ROZANNE ’Gerwat’

Jätedaggkåpa - Alchemilla mollis

Jätedaggkåpa – Alchemilla mollis

Förgätmigej - Myosotis palustris

Förgätmigej – Myosotis palustris

Äkta malört – Artemisia absinthium

 

 

 

 


Skybildande
växtsätt - skybildandeDet finns perenner som skapar skyar av små små blommor som får sväva ovanför planteringsytan utan att de kräver speciellt stor markyta att växa på. Dessa hjälper precis som vävare till att sudda ut gränser i planteringen. Den största skillnaden mellan vävare och skybildande perenner är egentligen att de sistnämnda är högre. De är tacksamma att använda för att tillföra en skir och luftig känsla till planteringen trots att de egentligen gör den fylligare. Exempel: brudslöja, trebladspira och olika sorters rutor.

Brudslöja - Gypsophila paniculata

Brudslöja – Gypsophila paniculata

Stor kustruta - Thalictrum minus 'Rospiggen'

Stor kustruta – Thalictrum minus ’Rospiggen’

Gillenia trifoliata

Trebladsspira – Gillenia trifoliata

Aklejruta - Thalictrum aquilegifolium

Aklejruta – Thalictrum aquilegifolium

Transparenta
växtsätt - transparent
Vill man skapa höjd i rabatten utan att skymma sikten genom att plantera perenner som bildar höga väggar kan man använda sig av så kallade transparenta perenner. Dessa har ett lågt bladverk och blomställningar samt blomstjälkar som är så pass glesa att man fortfarande kan se resten av planteringen mellan dem. Detta gör att du kan placera dessa perenner vart som helst i rabatten, till och med precis i framkanten.
Exempel: grekiskt vädd, höstvädd, blodtopp och jätteverbena.

Grekisk vädd - Knautia macedonica

Grekisk vädd – Knautia macedonica

Höstvädd - Scabiosa caucasica 'Perfecta'

Höstvädd – Scabiosa caucasica ’Perfecta’

Blodtopp - Sanguisorba officinalis 'Tanna'

Blodtopp – Sanguisorba officinalis ’Tanna’

Jätteverbena - Verbena bonariensis

Jätteverbena – Verbena bonariensis

Kuddbildande
växtsätt - kuddbildande
Lågväxande perenner med ett kompakt och samlat växtsätt kallas ofta för kuddbildande perenner. Hur kompakt kudden är varierar från perennen till perenn. Det kan vara kompakta bullar som bildas av fjällperenner i ett stenparti eller något lösare tuvor av låga gräs. Flera av de kuddbildande perennerna kan även användas som en form av marktäckare om de planteras tämligen tätt ihop.
Exempel: björngräs, liten kärleksört, kuddflox och rosenbräcka.

Kuddbildande - Dianthus gratianopolitanus 'Pink Jewel'

Stor bergnejlika – Dianthus ’Pink Jewel’

Björngräs - Festuca gautieri

Björngräs – Festuca gautieri

Liten kärleksört - Hylotelephium cauticola

Liten kärleksört – Hylotelephium cauticola

Kuddflox - Phlox douglasii 'Red Admiral'

Kuddflox – Phlox douglasii ’Red Admiral’

 

 

 

 


Vertikala

växtsätt - vertikalaPerenner med långa blomspiror och prydnadsgräs med upprätta blomax är klassiska exempel på perenner med ett vertikalt växtsätt. Den vertikala formen är väldigt stark och framträdande i en rabatt. De skapar höjd i planteringen och är de tillräckligt höga kan de användas för att skapa avskärmningar och väggar. De uppåtriktade linjer som dessa skapar har ögat väldigt lätt att följa, vilket kan utnyttjas för att leda blicken vidare uppåt mot exempelvis vackra trädgrenar över planteringen.
Exempel: tuvrör, kransveronika, kungsljus, spirstånd och jättetåtel.

Tuvrör - Calamagrostis acutifl. 'Karl Foerster'

Tuvrör – Calamagrostis acutifl. ’Karl Foerster’

Kransveronika - Veronicastrum virg. Lavendelturm

Kransveronika – Veronicastrum virg. Lavendelturm

Franskt kungsljus - Verbascum chaixii 'Wedding Candles'

Franskt kungsljus – Verbascum chaixii ’Wedding Candles’

Spirstånd - Ligularia przewalskii

Spirstånd – Ligularia przewalskii