Perenners blomformer

Enskildhet och helhetskänsla

Ofta talas det mycket om blommornas färg, men blommornas form är minst lika viktig. Både den enskilda blommans form, men kanske framförallt formen på blomställningen har stor betydelse för vilket helhetsintryck en perenn skapar och vilken funktion den ger i rabatter och trädgårdar. Det finns antagligen lika många sätt att dela in perenner efter blomform som det finns trädgårdsmänniskor. Det går till exempel att kategorisera både blommor och blomställningar efter rent botaniska riktlinjer, men vi på perenner.se har valt att använda vardagligare beskrivningar.

Enskilda blommor

Det finns mycket nöje i att betrakta den enskilda blommans form, även om den i helhetskompositionen ofta underordnas blomställningens inverkan. Några exempel på blomformer är klocklik, trattlik, urnlik, rörlik, hjulformig och fatlik. Sedan finns det även tvåläppiga och tunglika blommor och till och med blommor vars form kallas för fjärilblomma pga sin form.

Klocklik, trattlik, urnlik, rörlik, hjulformad, flatlik

Klocklik, trattlik, urnlik, rörlik, hjulformig, flatlik

Helhetsformer

När man ska komponera en rabatt är det dock som sagt viktigt att tänka på vilket helhetsintryck som bildas av perennernas olika sätt att samla sina blommor i blomställningar. Det finns t.ex. former som är mjuka och luftiga, hårda och upprätta, bollformade, runda eller koniska.

Mjukt och luftigt
blommans former - mjukDe mjuka och luftiga formerna skapas av en blomställning som samlar många små enskilda blommor till en helhet men med luft emellan varje blomma som t.ex. klasar, knippen och vippor.  Perenner som passar för att få denna effekt är t.ex. astilbe, olika sorters rodgersia, plymspirea, koreansk plymspirea, amerikanskt älggräs, diamantrör och olika sorters miskantus. Inom denna grupp finns sedan både passiva och aktiva former som varierar mellan både växtslag och sort. Passiva former är böjda eller hängande medan aktiva former är uppåtsträvande.

Miscanthus sin. 'Ferner Osten'

Glansmiskantus – Miscanthus sin. ’Ferner Osten’

Plymspirea - Aruncus dioicus

Plymspirea – Aruncus dioicus

Amerikanskt älggräs - Filipendula rubra 'Venusta'

Amerikanskt älggräs – Filipendula rubra ’Venusta’

Diamantrör - Calamagrostis brachytricha

Diamantrör – Calamagrostis brachytricha

 

 

 

 

 

Hårt och upprätt
De perenner vars blomform uppfattas som hård och upprätt består till stor del av långa blomställningar där varje enskild blomma har ett kort blomskaft. Detta gör att helhetsformen blir  relativt kompakt. Det kan t.ex. vara ax eller kolvar, men också enkla klasar med korta skaft. Formen blir väldigt aktiv och uppåtsträvande och får vår blick att följa de uppåtgående linjerna. Det finns många perenner med smala långa blomställningar. Några exempel är höstsilverax, liatris, stäppsalvia, kungsljus, anisisop och kransveronika.

Actaea simplex 'Brunette' 2L

Höstsilverax – Actaea simplex ’Brunette’

Liatris spicata

Rosenstav – Liatris spicata

Salvia nemerosa 'Caradonna'

Stäppsalvia – Salvia nemerosa ’Caradonna’

Veronicastrum virg. 'Fascination'

Kransveronika – Veronicastrum virg. ’Fascination’

 

 

 

 

  Runda former
Runda former är enkla att hitta både hos enskilda blommor och hos blomställningar. För de enskilda blommorna kan det t.ex. vara olika sorters nävor, anemoner och gullnatljus. Men den runda formen kan även skapas genom kompakta blomställningar som korgar och flockar. Höstöga, aster och röllika är exempel på många små blommor i en samling som vi uppfattar som en enda rund blomma.

Oktoberaster - Aster dumosus 'Herbstg v. Bresserhof'

Oktoberaster – Aster ’Herbstg v. Bresserhof’

Gyllenröllika - Achillea 'Coronation Gold'

Gyllenröllika – Achillea ’Coronation Gold’

Kungsnäva - Geranium magnificum

Kungsnäva – Geranium magnificum

Höstanemon - Anemone hybrida 'Whirlwind'

Höstanemon – Anemone hybrida ’Whirlwind’

Bollformad
Den första perennen man tänker på när man talar om bollformade blommor är antagligen en stor och fylld pion. Men även smörbollar, bollvivor och bolltistlar bidrar med bollformer i rabatten. Bollvivan är i sin tur uppbygg av flera tätt sammansatta rörlika blommor.
Det finns även många perenner som har mycket små bollformade blomformer, t.ex. brudslöja. Deras storlek gör dock att deras värde sällan ligger i den enskilda blomman utan det uttryck som hela plantans växtsätt ger. Du kan läsa mer om olika växtsätt här.

Luktpion - Paeonia lactiflora 'Sarah Bernardt'

Luktpion – Paeonia lactiflora ’Sarah Bernardt’

Smörboll - Trollius europaeus

Smörboll – Trollius europaeus

Bolltistel - Echinops bannaticus

Bolltistel – Echinops bannaticus

Bollviva - Primula denticulata 'Alba'

Bollviva – Primula denticulata ’Alba’

Konformad
En lite udda form blad perennernas blommor är den konformade. Den är inte så utspridd mellan olika perenner, utan förekommer främst hos olika sorters rudbeckia. Hur konisk formen uppfattas varierar från sort till sort. Då detta släkte är omåttligt populärt och har en ofantlig sortrikedom känns det ändå befogat att ta upp detta exempel på blomform. Mittdisken på dessa blommor är ofta hög och något konformad och dess kronblad blir ofta mer och mer nedåtvinklade varefter blomman ”mognar”. På så vis förstärks det koniska intrycket.

Röd rudbeckia - Echinacea purpurea 'Magnus'

Röd rudbeckia – Echinacea purpurea ’Magnus’

Vit rudbeckia - Echinacea purpurea 'Alba'

Vit rudbeckia – Echinacea purpurea ’Alba’

Rudbeckia - Echinacea 'Tiki Torch'

Rudbeckia – Echinacea ’Tiki Torch’