Nytt på perenner.se, Vi tipsar om perenner

Vilda svenska perenner – inspiration från naturen

Plantera mera vilt i trädgården

Att låta sig inspireras av naturen är ett sätt att lyfta in många viktiga värden i sin trädgård. Särskilt nu när det finns en ökad vilja att plantera växter till förmån för den biologiska mångfalden.

En naturinspirerad trädgård är tillåtande och växer friare. Den rymmer många fler olika sorter utan att det ser rörigt ut. Man kan plantera tätt med växter i olika nivåer och perenner som frösår sig kan få flytta runt inom trädgårdens gränser. En sån här trädgård behöver inte lika mycket skötsel, dels för att den ska se vild ut men också eftersom växterna själva hjälper till att ersätta och fylla upp i planteringarna.

Naturlika trädgårdar är inte mindre fina för att de får mindre omsorg, snarare tvärtom så ses de många gånger som vackra och trivsamma. Som alltid med perenner så väntar man med att klippa bort det vissna till våren så förgyller frökapslar och vinterståndare också den kalla årstiden. Precis som ute i naturen.

Din trädgård kan plocka in naturalistiska bitar oavsett om naturen ligger nära inpå eller om det är en villatomt i ett bostadsområde. Anpassa förutsättningarna och det går bra att börja med en avgränsad rabatt. I handeln finns perenner från den svenska floran som hjälper till att sätta stilen. Några sorter har varit vanliga som trädgårdsvarianter länge, medan en del är nyare.

Blanda gärna vilda och traditionella perenner så ökar mångfalden ytterligare. Plantera växterna i oregelbundna mönster för att efterlikna att de har spridit sig naturligt. Mixa former och höjder om vartannat, låt stora perenner sticka upp här och där i rabatten. Den naturinspirerade stilen ger livfulla, lättskötta rabatter som både vi och den biologiska mångfalden mår gott av.

Perenner från den svenska floran

Stor blåklocka, Campanula persicifolia, myskmalva, Malva moschata, och backsippa, Pulsatilla vulgaris, tillhör dom traditionella perennerna som är vanliga i trädgårdar, men de växer också vilt i Sverige. Träjon, Dryopteris filix-mas, stensöta, Polypodium vulgare, är vanliga ormbunkar i vår natur, men som också sen länge är omtyckta och välanvända perenner i planteringar.

Den senaste tiden har det kommit ut fler vilda perenner som vi kan köpa och låta flytta in i våra trädgårdar. Plantera de vilda perennerna i ängslika planteringar, stenparti eller klassiska rabatter. Genom att ta hänsyn till deras naturliga växtplats hittar man rätt läge där de trivs i trädgården också.

Vilda perenner för trädgården

Knautia arvensis, åkervädd, växer vild i södra och mellersta Sverige på torr, sandig mark och den väljer helst väldränerade växtplatser. Använd den i trädgården som en blomrik vävare i solig rabatt eller ängslikande plantering. Den är fin att plocka buketter av och lockar pollinerare. B* – Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

Echium vulgare, blåeld, en upprättväxande perenn med himmelsblå blommor. Ganska vanlig som vild på öppen, torr, kalkhaltig, mager jord. En solälskare som passar utmärkt i naturlika planteringar där den får fröså sig. Gärna en sandig rabatt men går i annan väldränerad jord också. Lockar vildbin och fjärilar. B* – Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

Malva moschata, myskmalva, är en rosablommande gammal trädgårdsväxt. Den finns förvildad på öppen näringsrik mark, såsom vägrenar, bryn och betesmarker. En bra plats i trädgården för myskmalvan är solig rabatt, slänt, blomsteräng eller ljust bryn, med vanlig trädgårdsjord. Perfekt i den vilda stilen eftersom den frösår sig. B – Övervintrar vanligtvis

Pilosella aurantiaca, röd fibbla, hittar man i vägkanter, ängar och skogsbackar. Med sina färgstarka blommor är den ett poppigt inslag i rabatter. Likaså hör den hemma i ängslika planteringar och högväxta gräsmattor. Röd fibbla är lättodlad och kan sprida sig. Den gillas av fjärilar och vildbin och är bra i buketter. B* – Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge

Leucanthemum vulgare, prästkrage, vanlig i hela Sverige på öppen mark som torrängar, vägkanter, naturbetesmark och skogsgläntor. Den vilda prästkragen har graciöst växtsätt, är fin i buketter, bra för pollinerare och torktålig. Inte undra på att det även är en omtyckt gammaldags odlad perenn. Fin i rabatter, äng eller gräsmattan. A – Övervintrar pålitligt

Centaurea jacea, rödklint, växer vild i mellersta och södra Sverige på torr-frisk grusig eller sandig jord, i till exempel i vägrenar, bryn, snår och torrängar. Rödklint liknar en tistel men är utan taggar. Man ska veta att den sprider sig men är perfekt att förvilda inom den naturlika trädgården. Den gillas av många olika pollinerare. B – Övervintrar vanligtvis

Hypericum perforatum, äkta johannesört, växer vild på öppen, torr, mager, sand- eller grusig jord. En väldränerad plats i full sol är alltså läget för den äkta johannesörten. Dess yviga gula blomknippen lyser upp och den har sin plats i köksträdgården, likväl som i den vilda planteringen eller ängen. A – Övervintrar pålitligt

Pulsatilla vulgaris, backsippa, vårblomman som är en av de första att blomma. Växer sparsamt vild i södra Sverige, är fridlyst och rödlistad. I naturen växer den på öppen, torr och mager sandig mark. I trädgården är den alltså ypperlig i grusträdgård och stenparti, men går även bra i en väldränerad rabatt i soligt läge. A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge

Dryopetris filix-mas, träjon, är en av de vanligaste ormbunkarna i svensk natur över hela landet, den växer i skogar och stenrösen. Träjon är också mycket populär att använda i planteringar. Den är frodig och passar fint i woodland, skuggiga rabatter, i buskage eller under träd. Träjon är en tuffing som tål torka som etablerad. A – Övervintrar pålitligt

Polypodium vulgare, stensöta, är en låg vintergrön ormbunke som är utmärkt för woodland, som kantväxt, i stenparti, mursprickor och kruka. Vanlig i hela Sverige och i naturen växer den just i klippor och stenmurar i halvskugga bland perenner och träd. Den vill gärna ha en fuktig, väldränerad mullrik jord, men den tål torka. A – Övervintrar pålitligt