Trädgårdsstudenter Ida, Malin och Sandra

Alnarp Community gjorde Revolt på Malmö Garden Show

För andra året i rad är studenter från Alnarp community med som utställare på Malmö Garden Show. 2015 års trädgård heter Revolt och är en installation inspirerad av naturens kraft och vilja att ta över det människan byggt och stadens hårda ytor. Vi på perenner.se har intervjuat Ida, Malin och Sandra som varit projektledare för gruppen om tretton studenter.

Trädgårdsstudenter Alnarp revolt

Alnarp community ställde ut med idéträdgården Revolt.

Projektledare

Namn: Ida Larzenius
Utbildning: Trädgårdsingenjör – Design
Favoritperenn: Jag har många olika favoriter, en av dem är funkia.

Namn: Malin Ydenius
Utbildning: Trädgårdsingenjör – Odling
Favoritperenn: Min favoritperenn är klöver i alla dess slag. De har så fina blad och lite vilt växtsätt som jag gillar, även om många tycker att de är ogräs.

Namn: Sandra Byström
Utbildning: Trädgårdsingenjör – Design
Favoritperenn: Under utbildningens gång hittas hela tiden nya favoriter. Jag är svag för ätbara perenner och perenner som man kan använda på olika vis i hemmet.

Varför ville ni vara med och bygga en utställningsträdgård?

Studenter från Trädgårdsingenjör odling och design samt Landskapsarkitektur har varit med att skapa och arbeta fram utställningsträdgården, och allt jobb är gjort på fritiden. De är eniga om att det har varit fantastiskt att bygga upp en utställningsträdgård från grunden. Och att få vara med på Malmö Garden Show ser de som en möjlighet att få visa upp kunskaper och idéer. Malmö Garden Show är också en otroligt bra mötesplats där man träffar trädgårdsintresserade människor och får både givande frågor och råd från åskådare och andra medverkande.

Vad är temat för utställningsträdgården?

Temat på trädgården är att naturen tar över. Människan hårdgör allt mer av världen och hela tiden försöker naturen stå emot. Spänningar skapas mellan stadens statiska betonglandskap och naturens kamp för överlevnad och det är i den spänningen trädgården tar sin form. När man är ute och går kan man ofta se hur naturen vill tillbaka in staden och gör sig påmind på olika vis.

”Trädgården kan ses både som en plats där det gröna med våld breder ut sig och övervinner det hårda, men även som en plats där människan medvetet släppt fram naturen att försköna stela strukturer. Vi ville visa hur det ser ut när naturen gör Revolt.”

Trädgårdsstudenter Alnarp revolt  Trädgårdsstudenter Alnarp revolt  Trädgårdsstudenter Alnarp revolt  Trädgårdsstudenter Alnarp revolt

Varför valdes detta tema?

När temat skulle arbetas fram dök ofta tankar upp om att naturen har sin egen kraft och att den alltid gör sig påmind, även på de mest hårdgjorda platserna. Studenterna tyckte att det var ett ämne som på tapeten just nu när vi under många år tryckt bort naturen ur städerna. Nu börjar naturen mer och mer välkomnas in på olika sätt, till exempel genom stadsodling och fina växtarrangemang inte bara i parker utan även på andra ytor i staden.

Hur länge har ni arbetat med utställningsträdgården?

I höstas började allt med ett informationsmöte för de som var intresserade av att vara med. Därefter hölls ett uppstartsmöte där temat diskuterades fram genom att arbeta med ord, form och färg på olika sätt. Gruppen har sedan setts en gång i veckan för att designa trädgården, göra växtval, söka sponsorer och uppdatera varandra om hur arbetet ligger till. De berättar att vid växtval har de försökt att tänka på ståndort för att öva på det vi lärt oss under utbildningen.

I trädgården finns funkia, gräs och ormbunkar i olika sorter. Och många perenner såsom brokbladig revsuga, rödbladig alunrot, vårkrage, jättedaggkåpa, backtimjan, hasselört, gul alunrot, vårtörel och penningblad.

I trädgården finns funkia, gräs och ormbunkar i olika sorter. Och många andra perenner såsom brokbladig revsuga, rödbladig alunrot, vårkrage, jättedaggkåpa, backtimjan, hasselört, gul alunrot, vårtörel och penningblad.

Eftersom trädgården skulle kännas vildvuxen ville studenterna ha mycket växter, och med en liten budget har de varit ganska beroende av sponsorer, varav mycket tid har lagts kontakt med dessa. De har också arbetat ett par dagar på en plantskola med växter som lön och lite arbetslivserfarenhet. Vissa växter sådde studenterna själva, och alla togs om hand på skolan då några i gruppen samtidigt läste en kurs om att odla och driva växter mot beställning från riktiga kunder.

Vad har varit roligast med att delta i Malmö Garden Show?

Ida, Sandra och Malin är överens om att det roligaste var att träffa så många trädgårdsintresserade människor, både de som varit med i projektet, företagare, andra utställare och besökare på showen. De är glada för förtroendet av John Taylor att ännu ett år vara med på Malmö Garden Show och därmed delta i Malmös bästa trädgårdsarrangemang.

”Särskilt härligt har det varit att de sponsorer vi haft kontakt med varit så positiva och hjälpsamma och på så sätt gjort det möjligt för oss att vara med!”

Vad var svårast med att delta i Malmö Garden Show?

Det är en utmaning att göra ett projekt som detta och inte minst att vara en så stor grupp som ska sträva åt samma håll. De berättar att de har fokuserat på det som varit bra och försökt få alla nöjda. En annan utmaning var att få växterna så stora som de ville ha dem. Klimatstyrningen i växthusen var begränsad och den kalla våren gjorde sitt till, men även om det inte blev fullt så stort och vilt som studenterna tänkt oss gick det bra ändå.

Trädgårdsstudenter Alnarp revolt

Regnet föll under en av utställningsdagarna men Revolt hade en bra plats i skydd av ett träd och besökarna var ändå många. Att träffa alla människor, besökare såväl som andra utställare, med trädgård som gemensamt intresse var enligt studenterna bland det roligaste med att delta på Malmö Garden Show.

Info om Alnarp Community

Alnarp Community är ett projekt under Odlingsutskottet i Alnarps studentkår på Sveriges Lantbruksuniversitet. De har egen trädgård på campus som sköts av studenterna. Projektet syftar till att komplettera teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter i en social skapande miljö där studenter och forskare kan experimentera fritt och prova nya saker. Communityt håller i föreläsningar, studiebesök, workshops och event, såsom skördefest på hösten då skolan bjuds på mat gjord på årets skörd. Mottot är “Tillsammans odlar vi gemenskap” och målet är att alla ska känna sig välkomna, komma med nya idéer och driva projektet vidare.

Publicerad 2015-06-17