Skansen, Stockholm

Besöksträdgård – Svensk gårds- och trädgårdshistoria i världsklass

Skansen är en grönskande plats på Djurgårdsklippan i Stockholm. Planterade växter såsom träd, buskar och blommor har funnits med ända sedan man började anlägga Skansen på 1890-talet. Skansen är världens äldsta friluftsmuseum och en förebild för andra länder.

För många är Skansen ett sommarutflyktsmål för att titta på djuren eller allsång på teve, men väl där upptäcker man att det ryms så mycket mer. Det finns över hundra kulturhistoriska byggnader från hela Sverige med tillhörande trädgårdar som berättar om gamla svenska stilar och traditioner.

Det finns ingen annanstans som man kan uppleva gammal svensk trädgårdshistoria så samlat som på Skansen. Miljöerna sträcker sig från slutet av 1400-talet till runt 1930. Och det är i högsta grad en plats att besöka enbart för trädgårdarnas skull. Här kan man vandra många timmar genom olika gårdar, allt från torp till herrgård, och titta på växter och rabatter utan att det blir enformigt.

Läs mer om Skansens trädgårdar på deras egna hemsida.

Besöksträdgårdar Skansen Stockholm

För hundra år sedan kunde en allmogeträdgård på den skånska slätten se ut som denna skånska haven vid Skånegården på Skansen. Rabatter med gammaldags perenner är inramade av buxbom. Perennrabatter löper längs husets sidor vilket var vanligt förr.

I örtagården växer kryddväxter, medicinalväxter och prydnadsväxter med mera som alla givetvis är gamla sorter i Sverige.

I örtagården växer kryddväxter, medicinalväxter och prydnadsväxter med mera som alla givetvis är gamla sorter i Sverige. Till formen är örtagården uppdelad i kvarter med grusgångar emellan. På försommaren blommar bland annat syren och iris.

Besöksträdgårdar Skansen Stockholm

Blågull och allium i fin blåviolett kombination.

Besöksträdgårdar Skansen Stockholm

Vackert med gamla accessoarer och uppvuxen grönska som planterades redan från start Skansen start.

Besöksträdgårdar Skansen Stockholm

Prästkragar och akleja är typiska mormorsperenner som är hemma i äldre miljöer.

Besöksträdgårdar Skansen Stockholm

Kronärtskocka växer under de vackra gamla frukträden i kökslandet vid Skogaholms herrgård, Skansens största trädgård. Idag använder man kronärtskocka både som köksväxt och den är även fin som prydnadsväxt.