Plantera perenner i kruka

Anna tipsar – Plantera perenner i kruka

Anna Sjölin är Hortonom från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne. Hon har de senaste 20 åren haft trädgård som både yrke och hobby med kurser, trädgårdsföreningar, resor och har byggt upp egen trädgård från grunden.


Perenner planterade i kruka blir vackra blickfång på täppan. De är lätta att flytta runt och kan varieras i det oändliga efter egen stil. Viktigast är att välja en frostfri kruka för att den ska kunna stå ute året om. Välj sedan efter vad du gillar och vad som passar platsen.

Krukan

Storleken på krukan bör anpassas efter vilken sorts perenner och hur många som ska planteras i krukan. Storvuxna perenner såsom stora Hosta, miskantus eller omfattande antal plantor i krukan, kräver en större jordvolym för att plantorna ska få vatten, näring och rotutrymme som ger frodiga och långlivade perenner. Om du ändå väljer en kruka med mindre volym kräver den troligen daglig vattning.

Krukan ska ha minst ett, gärna flera, hål i botten för att inte få stående vatten som ger kall och syrefattig miljö för rötterna. För att öka avrinningen använder jag torkade tallkottar som jag blandar med jorden i botten på krukan. Då blir det god avrinning samtidigt som jag inte minskat jordvolymen, vilket ju blivit effekten om jag lagt kottar och jord var för sig. Är det en väldigt stor och hög kruka som ska innehålla små eller medelstora perenner fyller jag däremot botten med kottar för att krukan inte ska bli så tung och för att det inte ska gå åt onödigt mycket jord.

Jorden

Jorden bör anpassas till växtslag men tänk på att den höga omsättning på vatten och näring som det blir i en kruka gör att vanlig torvbaserad plantjord förbrukas fort under säsongen. Blanda därför gärna i barkmull som innehåller delvis nerbrutna barkbitar. Barkmull är passar bra till sorter som gillar ett något lägre pH i jorden, som hasselört, julrosor, ormbunkar, spetsmössa och vivor. För övriga sorter kan man gärna använda rosjord som bas. Den rosjord man köper på påse innehåller i regel en del lerpartiklar vilket bidrar till att jorden varar längre och gör att näringsutbytet i jorden blir högre. Detta är utmärkt till en kruka med vanliga perenner såsom lavendel, aster, gräs, alunrot, kärleksört, näva och bergenia.

Kottar i botten på krukan är ger god dränering. Blanda med jorden.

Blanda barkmull och planteringsjord till växter som gillar lägre pH.

Rosjord med lera håller näring längre. Men man kan ändå behöva stödgödsla.

Gödsla och vattna

För att perennerna ska orka leverera fräscht bladverk och omfångsrik blomning krävs passning med vatten och gödning under hela säsongen. I små krukor som står soligt kan man behöva vattna dagligen. Å andra sidan kan stora krukor i ett skuggigt läge kanske klara sig med  vatten en gång i veckan. Gödsla gärna med svag giva, oavsett gödselmedel, i maj och juli. Var inte rädd för att byta en eller alla perennerna när du vill förnya dig. Oavsett säsong. Efter hemkomst från längre semester är det ju väldigt roligt att pigga upp krukan med nya perenner som piffar upp utseendet på krukplanteringen.

Förslag

Om du blandar perenner till en liten miniträdgård eller om du väljer en sorts perenn till varje kruka är en smaksak. Med en sort per kruka får man ett sobert, avskalat och lite stramare, modernare intryck. Då kan man flytta runt krukorna och gruppera om för att ändra karaktär på efter säsong eller önskat intryck. Med flera sorter kan man istället satsa på en enda kruka och får då acceptera att alla växter inte är lika fina hela säsongen eller så får man byta perenner när man inte tycker de levererar det man är ute efter.

Flera perenner i varje
Mycket grönt i stor kruka i skugga: Raggträjon, hasselört, silverbladig kaukasisk förgätmigej ’Jack Frost’ och vitblommig stjärnklocka ’E. H. Frost’.

Höstblommigt i stor kruka i solen: Jätteverbena ’Lollipop’, japansk starr ’Ice Dance’, höstöga ’Moonbeam’, oktoberaster ’Early Blue’ och spetsmössa.

Blommigt i medelstor kruka i solen: Rödbladig alunrot, kärlekört och blånepeta ’Dawn to Dusk.

Grönt i medelstor kruka i halvskugga: Vintergröna, kaukasisk förgätmigej ’Jack Frost’ och glansmiskantus ’Yaku Jima’.

Sommarblommigt till hösten i stor kruka i solen: Bergormrot ’Superba’, kärleksört ’Herbstfreude’, blåtåtel ’Moorhexe’, Rysk martorn BIG BLUE, hybridmejram ’Rosenkuppel’.

Gult, lila och grönt med jätteverbena ’Lollipop’, höstöga, oktoberaster ’Early Blue’ och spetsmössa.

För sommar och höst. Bergormrot ’Superba’, hybridmejram ’Rosenkuppel’, kärleksört och blåtåtel ’Moorhexe’.

En korg med bara en vacker bladväxt är effektfullt ensam eller i grupp tillsammans med andra krukor.

En sort per kruka
Förslag på en sort per kruka för skuggigt läge: Spetsmössa, stjärnklocka ’E. H. Frost’, kaukasisk förgätmigej ’Jack Frost’, japansk starr ’Ice Dance’, hjärtbergenia, alla Hosta utom gulbladiga, alla sorters julrosor, Rosenplister ’White Nancy’.

Förslag på en sort per kruka i soligt läge: Flocknäva sorter, alunrot sorter, hjärtbergenia, kärleksört, Höstöga sorter, mörkt ormskägg, storfryle, dagliljor, kantnepeta, stäppsalvia sorter, fjäderaster, aster sorter och glansmiskantus.