Placera perenner i en rabatt som syns från flera håll

Anna tipsar – Höga och låga perenner i friliggande rabatt

Anna Sjölin är Hortonom från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne. Hon har de senaste 20 åren haft trädgård som både yrke och hobby med kurser, trädgårdsföreningar, resor och har byggt upp egen trädgård från grunden.


Perennerna i rabatten måste inte var höga längst bak och lägre fram, enligt traditionell praxis. Eftersom planteringen kommer synas från flera håll kan de högre perennerna gärna stå mer mot mitten och i fallande höjdordning ut mot sidorna. Då blir intrycket en jämn rabatt som inte drar åt något håll.

En klassisk perennrabatt mot en bakgrund, i detta fall en mur. Denna ses bara från ett håll och då placeras traditionellt de högsta perennerna längst bak och därefter i fallande höjdordning med de lägsta sorterna längst fram. På så vis blir döljer inte de olika växterna varandra.

Vill man däremot att planteringen ska ge intryck av att ligga an mer mot ena sidan, exempelvis i närheten av en häck eller husvägg, kan de höga växterna placeras mer mot den kanten. Kanske finns det ett träd eller en buske där rabatten ska vara och då kan det framhävas med låga perenner precis runt om, alternativt döljas genom att placera höga perenner invid trädet/busken.

Om rabatten ligger fritt i till exempel gräsmattan så man kan titta på den från alla håll passar det att plantera de högsta perennerna in mot mitten, och låta de lägre falla ut mot sidorna. Då ser rabatten jämn ut och den är snygg oavsett varifrån man betraktar den.

Har du svårt att föreställa dig hur det kommer se ut så använda pinnar i olika höjd med en säck över. Det hjälper till att visualisera rabatten. Gör pinnen i samma höjd som den perenn den ska symbolisera. Ställ ut de säckhöljda pinnarna så ser du på lite avstånd om de döljer eller tillåter genomsyn till saker i bakgrunden. För att ändra effekten av perennernas olika höjder är pinnarna lätta att flytta runt.