Perenner som nyttoväxter

Sandra tipsar- Vår tid är Vår

Sandra Tomassone har en trädgårdsutbildning som grund, men det mesta av sin kunskap hämtar hon från den egna 5000 kvm stora trädgården  på den skånska landsbygden. Med känsla för det gamla och hållbara bygger hon sin egna drömträdgård.


Våren är nära och det är nu man kan ta tillfället i akt att fylla håligheter i trädgården som man upptäckte under sensommaren. Ibland kan också tillfälligheter bli givna projekt. Som till exempel när grävmaskiner har lämnat en installation avlopp och ett stycke leråker efter sig i trädgården, då kan man välja att se möjligheten att få gå loss och plantera växter för att dölja det lite mindre charmiga men desto mer miljövänliga system där vi minst sagt ger tillbaka till jorden. Det är ett helt  biologiskt system som fungerar som ett vattendike under jord helt utan kemikalier där rötterna spelar in som naturlig ”fosforfälla”. Ett avloppssystem kan ju verka tråkigt men vips så blir det kanske rentav ett smycke i trädgården!

Rätt växt på rätt plats

Plantera växter som är typiska för det lite fuktiga och halvsoliga läget. Det bästa är den dubbla belöningen när man kombinerar nytta med egenskaper hos en växt. Dels får du en frodig rabatt eftersom växterna lever under de perfekta förhållanden, dessutom hjälper rötterna till med att binda fosfor som inte får gå vidare ut i våra sjöar och hav. Det viktiga nu är ju att man väljer perenner efter rätt ståndort och där sorterar ut sina favoriter.

Några exempel på perenner ämnade för detta kan vara Kaveldun (Typha latifolia)
Blodtopp (Sanguisorba officinalis) tillsammans med (Hosta sieboldiana ’Elegans’)
Rabattiris (Iris sibirica ’Shirley Pope’) och kanske (Miscanthus sinensis ’Malepartus’) som fond. Glöm inte marktäckare som exempelvis Ajuga reptans (’Braunherz’) och bygg vidare uppåt med Majbräken (Athyrium filix-femina). 
Nu är det bara att plantera och ge tillbaka till moder jord.

Med marktäckare, gracila gräs och vackra perenner kan det här bli favoritplatsen.

Biodiket är kantat av Salix som ska binda fosfor i rotsystemet. Makadam och matjord ska på när vattnet runnit undan.