Skogsträdgård

Trädgårdsstil – Över stock och sten på mjuk mossa

Skogsträdgården är som namnet antyder inspirerad av skogen och dess vilda och vackra natur. Man kan skapa en skogsträdgård eller ett så kallat woodland helt från grunden, men i en trädgård som ligger i anslutning till skogen har naturen ofta flyttat in på eget bevåg. Träd, stenar, mossa och blåbärsris finns som en bra bas för en skogslik trädgård.

Stil & Funktion - Skogskänsla

En skogsträdgård ska inte vara alltför tillfixad och iordningställd. Den har naturligt runda och mjuka former med slingrande stigar och rabattkanter. Stigar och gångar är av gräs, bark eller träflis som man kan ta sig fram tyst på. Stockar fungerar som rabattkanter och mossiga stubbar och stenar som utsmyckning eller sittplatser.

Förfina det vilda

På en skogstomt behövs inte mycket anläggning för att skapa skogsträdgården. Det som naturen bjuder på tas om hand och formas varsamt så att inte känslan går förlorad. Trädgårdens stomme är naturens egna element såsom träd, buskar, stora stenar, murar och vatten som inte låter sig flyttas på så lätt. Hela skogstomten behöver inte lämnas lika skogslik, en odlad trädgård som gradvis övergår i allt mer vild natur behåller också känslan av skog.

Skogsträdgården

Stamma upp buskar gör man genom att ta bort de nedersta grenarna och om busken har många stammar kan man även glesa ur genom att ta bort ett par stycken. Det blir effektfullt, luftigt och mer ljus släpps igenom till lundperenner på marken.

Stora buskar och barrväxter kan gärna stammas upp för att göra plats åt lundväxter på marken och de nedersta grenarna på träd tas bort om de sitter för lågt så de är i vägen. Klätterväxter som kaprifol, klematis och klätterhortensia hör till skogsträdgården och som stöd fungerar trädstammar, buskar och ställningar av trä. Murgröna som växer på träd eller marken ger en trolsk stämning.

Skogslika perenner och gräs

I skogsträdgården passar klassiska lundperenner som är vana att växa i skuggan under buskar och träd. På skogstomten blandas vilda växter med planterade trädgårdsväxter. Under våren när skogen är skir blommar växter som vitsippa, liljekonvalj, gullviva och spetsmössa. Strutbräken tillsammans med ormögats blå blommor är en av skogsträdgårdens vackraste vårkombinationer.

I skogen förekommer ingen bar jord varav marktäckare gömmer jorden i den skogslika trädgården och sorter som skuggröna, fläckig lungört, myskmadra, jättedaggkåpa och vintergröna tillåts breda ut sig. Ur dessa täta mattor växer större stiltypiska perenner som funkia, ormbunkar, nävor, höstsilverax, silverfryle, jätterams och klippstånds.

Trädgårdsstil Skogsträdgården  Trädgårdsstil Skogsträdgården  Trädgårdsstil Skogsträdgården  Skogsträdgården

Många av de perenner som passar i skogsträdgården bjuder på frodig grönska och vackra bladverk och sparsam blomning. Men det finns sorter med blommor och färg som passar i skogsrabatten och går bra i den skugga som råder, till exempel violer, trädgårdsstormhatt, fingerborgsblomma, astilbe, daglilja och fackelblomster.

De flesta lundperenner trivs i en mullrik och fuktighetshållande jord men det finns alternativ även för den torrare skuggan. Vit skogsaster, utsedd till årets perenn 2015, är en utmärkt sort som blommar i torr skugga. Brunnäva, flocknäva, björngräs, sockblomma och vårälväxing fungerar också i den torrare skogen.

Växtval