Trädgårdsstilar

Alla trädgårdar har sin egen stil, som kan vara skapad helt av människan eller finnas mer naturligt. En ny tomt kan vara som ett blankt ark medan en gammal trädgård, en skogs- eller sjötomt redan har viss karaktär. Oavsett vilket är det vi som bor och lever med trädgården som ska trivas i stilen och vi väljer vilka avtryck vi gör. Här beskriver vi tydliga trädgårdsstilar med vilka material, former och accessoarer som hör till samt ger stiltypiska växtförslag.