Entréträdgård Ett varmt välkomnande

Rabattförslag – Välkommen hem året runt

Entréträdgården är en del av trädgården som man passerar varje dag, oavsett årstid. Därmed är det viktigt att den är vacker och välkomnande året runt. Stor vikt bör därför läggas vid vintergröna perenner och buskar och perenner med vackra vinterståndare som får vara kvar som prydnad till våren.

Denna entréträdgård vetter mot nordost och utöver morgonsolen är detta en skuggig plats under större delen av dagen. Jorden är skånsk lerjord och håller en god fuktnivå.

Entreträdgård Ett varmt välkomnande

Klot av buxbom på vardera sida om huvudingången ger denna entré en fin inramning. I hörnet av rabatten finns en gruppering av tre klotformade buxbom i olika storlekar som också ger struktur hela året och kompletterar perennerna. Mot de lite mer strama kloten står vajande gräs som lite avskärmning, och med vippor som är vackra under hela vinterhalvåret. Även kärleksört och dagliljor bidrar med vackra vinterståndare. Hjärtbergenia ’Rotblum’ har fina vintergröna blad som blir rödare under vintern medan marktäckarna gullgröna och sockblomma ger en grön botten om vintern förblir snöfattig.

Blomningen går i varma toner av gult, orange och rött för att ge en varm och välkomnande känsla under sommarhalvåret. Här blommar bland annat tre olika sorter av daglilja med det passande latinska namnet HEMerocallis. Kärleksört och röd blodtopp blommar fint i rött. Under vår och försommar blommar gullvivor och blekgul sockblomma innan fluffigt gul daggkåpa och gul nunneört tar över.

En liten uteplats för en stund i morgonsolen har anlagts nära huvudingången. Här kan man även pausa på vägen in efter arbetsdagen och känna sig varmt välkommen hem.

Växtförslag

Lämna ett svar