Ståndort – Välj perenner efter växtplats

Ståndort är växtplatsen och dess egenskaper som påverkar växten. Såsom jordart, fukttillgång, pH-värde, ljustillgång, om det är blåsigt och om det finns konkurrens från andra växter. Alla växter har en naturlig ståndort där de växer i det vilda. Med kunskap om ståndort kan man välja rätt perenner till rätt plats i trädgården, och på så sätt få bäst resultat med växter som trivs.

Perennerna utvecklas oftast bäst om rabatten liknar deras naturliga växtplats men olika perenner är olika känsliga för ståndorten. De vi säger är lättodlade har lägre krav på växtplatsen och klarar flera olika lägen. Medan mer krävande sorter måste ha vissa egenskaper för att bli sitt bästa jag eller till och med överleva.

Näringsrika jordar med god fukttillgång är eftertraktade, men alla perenner vill inte växa så. De som föredrar torr och mager växtplats blir vackrare i just de förutsättningarna. Perenner som får mer vatten och näring än vad de behöver växer både snabbare och större än beskrivet. Men det blir inte alltid bättre. Växtsättet blir lätt ostadigt och en kantväxter som ränner iväg och blir högre än bakomvarande grannar blir man inte nöjd med.

Solälskande perenner blir finast just så, i sol! De är ofta färgstarka med mycket blommor, som temynta, Monarda ’Beauty of Cobham’. För perenner som lever upp till förväntningar, samt håller sig starka och friska, bör de planteras i den ståndort de trivs bäst i.

Visst kan man göra åtgärder för att påverka och ändra en ståndort för att kunna plantera vissa växter. Men man bör tänka på hur stora insatserna är och om det är hållbara i längden. Att bygga ett vindskydd kan vara görbart. Att kämpa med fuktkrävande sorter där det normalt är torrt är däremot inte försvarbart med all extra bevattning.

Det finns goda anledningar till att man ofta hör ”välj rätt växt till rätt plats”. Genom att utgå från platsen och välja växter därefter får man en mycket mer lättskött och vacker trädgård.

Ljuset – sol, halvskugga och skugga

För att beskriva ljusförhållandet i perenners ståndort använder man termerna full sol, halvskugga och skugga. Full sol betyder att det är maximalt med ljus och solen når platsen hela dagen. Raka motsatsen är helt skuggiga lägen dit solens strålar aldrig hittar. Men här finns också olika typer av skugga, ljus och lätt under skira trädkronor eller mörk och kompakt på norrsidan av huset. Halvskugga är en plats med växlande sol och skugga under dagen, eller vandrande skugga om byggnader, träd, buskar eller annat stundvis skapar skugga på en annars solbelyst plats.

Studera hur ljuset faller i trädgården. Med kunskap om var det är full sol, halvskugga och skugga kan man välja perenner som trivs i det läget.

Lär dig hur din trädgård ligger i förhållande till väderstrecken. Var uppmärksam på när och var solen når trädgården, hur strålarna flyttas under dagen och om det är föremål som skuggar. Tänk på att vi har stora variationer över året med olika långa dagar och tillgång på ljus. Ett buskage är ljust på våren men blir mörkt när lövverket är tätt. På sommaren kan ett norrläge nås av viktiga strålar på morgonen men är helt utan ljus tidig vår och höst. En stor trädkrona kan stå i vägen på sommaren men släpper igenom ljus på våren.

Många perenner som blommar gör det bäst i ett soligt läge, men de flesta av dem blir fina även om skugga faller på platsen en stund om dagen. De perenner som trivs i halvskugga kan ha blad eller blommor som lätt bränns av solens gassande strålar mitt på dagen. I skugga blir blomningen ofta sparsam eller uteblir helt. De perenner som blir vackrast i skuggiga lägen är oftast bladväxter som ger en frodig grönska. I ett buskage eller under en tät trädkrona passar vårblommande perenner som har sin höjdpunkt innan löven hunnit slå ut helt.

Läs vidare om planering

Börja planera för perennrabatter

Lär känna din jord

Övervintringsbokstäver för perenner

Färg- och formlära