6 Search Results for: liatris

Tolv tåliga perenner för humlor

Enkelt, snyggt och bra till vilda humlor och bin Allt fler intresserar sig för den biologiska mångfalden och en del av det är att plantera blommor som våra vilda pollinerare gillar. Det är väldigt positivt eftersom vi behöver deras hjälp. Vildbin – solitärbin och humlor – är de som till största del pollinerar en tredjedel av den mat som vi äter. I växtsökfunktionen Perenner A-Ö finns kategorin Perenner för Pollinerare till hjälp att välja rätt perenner. Och listan Hundra härliga humleväxter är ett urval av de vanligaste perennerna som är bra för svenska vilda humlor och bin. Vi har valt ut några av de mest tåliga perennerna från Hundra härliga humleväxter och presenterar i listan nedan. Det är perenner som är enkla att lyckas med, vilket innebär att de har god övervintringsförmåga, är långlivade och friska. Helt enkelt sorter som alla kan satsa på, oavsett om man är ny eller erfaren på perenner. Listan är sortspecifik, eftersom det har visat sig att pollinerarna gillar vissa sorter av samma art bättre än andra. Sorterna i listan …

Fjärilsrabatt i violett, rosa och blått

Rabattförslag – Locka fjärilar till trädgården Det är en god sak att plantera perenner som fjärilar tycker extra mycket om, den biologiska mångfalden gynnas när vi skapar miljöer som de trivs i. Fjärilar hjälper till med pollineringen och inte minst är de vackra och fredliga djur som man gärna kan dela trädgård med. Alla trädgårdar kan bli hem för fjärilar, stora som små. Har man inte plats att anlägga en helt ny rabatt kan man låta sig inspireras av växtförslagen här nedan och komplettera med några plantor i en befintlig rabatt. Eller i vackra krukor om man har en balkong, uteplats eller att ställa på trappan. Den här fjärilsrabatten är vackrast under sommaren, i juli blommar allt i färgskalan violett, rosa och blått. Den blir finast i sol och om den dessutom placeras i ett vindskyddat läge kommer fjärilarna trivas som allra bäst! Genom att, som i förslaget, ha en gång genom rabatten kan man komma riktigt nära för att uppleva fjärilarna. Placera gärna ett vattenbad i rabatten eftersom fjärilar gillar att bada. Detta förslag på …

Perenners blomformer

Enskildhet och helhetskänsla Ofta talas det mycket om blommornas färg, men blommornas form är minst lika viktig. Både den enskilda blommans form, men kanske framförallt formen på blomställningen har stor betydelse för vilket helhetsintryck en perenn skapar och vilken funktion den ger i rabatter och trädgårdar. Det finns antagligen lika många sätt att dela in perenner efter blomform som det finns trädgårdsmänniskor. Det går till exempel att kategorisera både blommor och blomställningar efter rent botaniska riktlinjer, men vi på perenner.se har valt att använda vardagligare beskrivningar. Enskilda blommor Det finns mycket nöje i att betrakta den enskilda blommans form, även om den i helhetskompositionen ofta underordnas blomställningens inverkan. Några exempel på blomformer är klocklik, trattlik, urnlik, rörlik, hjulformig och fatlik. Sedan finns det även tvåläppiga och tunglika blommor och till och med blommor vars form kallas för fjärilblomma pga sin form. Helhetsformer När man ska komponera en rabatt är det dock som sagt viktigt att tänka på vilket helhetsintryck som bildas av perennernas olika sätt att samla sina blommor i blomställningar. Det finns t.ex. former som är …

Violett

Högtidlig, rikedom, kvinnlighet och kreativitet Violetta nyanser beskrivs som andliga och de lugnar och dämpar vårt sinne. När man beskriver blommors färg använder man ofta violett som ett gemensamt namn för violett och lila, vilket vi har valt att göra på perenner.se. I många kulturer förknippas violett med högtidlighet där färgen återspeglar värdighet. Den violetta färgen ger en känsla av rikedom och ledarskap och violett har genom tiden burits av kungligheter. Violett speglar också kvinnlighet och egenskaper som ambitiös, kreativ och allvarlig. Man kan med fördel omge sig med violetta perennrabatter för att bli mer disciplinerad eftersom violett skänker lugn och trygghet. Violett ligger mellan rött och blått i färgskalan och är en färg med många olika toner. Med alla nyanser inom violett finns en problematik att färgen kan tolkas på väldigt skilda sätt beroende på betraktaren. Det finns violetta blommor som är så ljusa att de upplevs vita i solljus och de allra mörkaste violett går mot purpur och kan ses som nästan svart. Det är även vanligt att blommor som beskrivs som blå uppfattas som violetta. Så man bör vara …