Nytt på perenner.se, Perenner för pollinerare

Plantera mera bra blommande perenner till våra vildbin

Hundra Härliga Humleväxter

Det finns oftast fler vilda bin i våra trädgårdar än i odlingslandskapen. Många olika sorters blommor från tidig vår till sen höst är hemligheten.

Visste du att svenska trädgårdar har en sammanlagd yta lika stor som Blekinge? Det gör att vi är många som enkelt kan göra det bättre för våra vildbin. Även den minsta täppa eller balkong kan hjälpa till genom att plantera rätt blommor för att bidra med mat. Perenner är bra och lättskötta eftersom de återkommer år efter år. Och med ett genomtänkt växtval ger de vackra rabatter hela säsongen. Speciellt viktigt är att ha flera sorter som blommar tidigt på våren. Vårblommande lökväxter, ängslika gräsmattor och bärbuskar är också bra. All mat till vildbin behövs.

Humla på Veronica, vilken är en populär perenner som blommar på sommaren.

Mångfalden av blommor är viktig för att så många insekter som möjligt ska kunna nyttja dem. Vi har 300 olika vildbin med olika favoritblommor. Till vildbina hör också humlorna, i Sverige har vi 40 olika humlor. De stora jordhumlorna vaknar tidigt och får sällskap av andra arter allteftersom våren fortskrider. En del har långa tungor som passar perfekt i fingerborgsblommor. Andra har korta tungor och älskar solhattar eller blommorna hos väddar.

De flesta vildbin bor i marken men har du satt upp ett bihotell kan mycket väl till exempel rödmurarbi flytta in. Det är ett solitärbi som gärna bor i död ved eller små skrymslen som mellan tegelstenar. Rödmurarbiet samlar inte sitt pollen på benen som humlorna gör, utan på magen. Så de tillhör gruppen buksamlarbin.

Välj sorter med hjälp av Hundra härliga humleväxter

Det finns otroligt många perenner som är bra matkällor för vildbin. Men de gillar inte alla blommor. En del sorter är vindpollinerade och då finns det inte mycket pollen och nektar i dem. Andra har dubbla blommor och då kommer inte insekterna åt maten. För finast och mest lättskötta perenner är det viktigt att växterna trivs i just din trädgård.

Sedan några år tillbaka finns en lista med hundra härliga humleväxter och nu är den precis uppdaterad. Sorterna på listan är utvalda både för att trivas i vårt klimat och för att det är favoriter för humlor och bin. Allt för att vi ska kunna lyckas med vacker blomning som hjälper våra viktiga vänner vildbina.

Trädgårdsnävan, Geranium ROZANNE ’Gerwat’, är lite seg i starten på våren men när den väl kommit igång har den otroligt lång och riklig blomning. Dess öppna violetta blommor bjuder många humlor och bin på mat.

En favorit är trädgårdsnävan Geranium ’Rozanne’, till och med blåklocksbiet som helst vill ha blåklockor gillar ’Rozanne’. Andra perenner som är mycket omtyckta och populära att odla är Salvia ’Caradonna’, Nepeta ’Walkers Low’ och julrosor. Som namnet antyder finns det inte mindre än 100 perenner att välja på i listan. Med hjälp av den hittar man sorter som faller både en själv och pollinerarna i smaken, och bidrar till den biologiska mångfalden. Här finns listan!

Projekt Perenner för Pollinerare

Listan Hundra härliga humleväxter är ett resultat av projektet Perenner för pollinerare. Det är ett pågående projekt som startades 2016 av Wändels Trädgård i samarbete med SLU, Sverige Lantbruksuniversitet, och RISE, Research Institutes of Sweden för ett hållbarare samhälle. I projektet görs praktiska observationer i Sverige om vilka perenner som vildbin föredrar.

Kantnepeta, Nepeta faassenii ’Walkers Low’, en klassiker och omåttligt populär! Enkel att odla och passar i de flesta sammanhang. Med denna får man garanterat surr i trädgården.