Perenner för olika lägen

Perenner för fuktig jord

Arter och sorter som gillar fuktigt läge

Fuktiga jordar känns ofta mustiga och fulla med organiskt material. Organiskt material som kompost med löv och växtdelar håller fukten bra, och gör samtidigt att jorden inte blir för kompakt. Man kan alltid jordförbättra för att få en mer fuktighållande jord, men som vanligt ska man alltid utgå från grundläget.

Perennerna här nedan behöver stå i en fuktig jord för att trivas. De kommer inte växa som förväntat om de torkar ut för ofta och så småningom kommer de förmodligen att tyna bort.

Ett naturligt fuktigt läge kan vara invid vatten. Det kan vara en lägre punkt dit vatten rinner. I skugga är det ofta fuktigare, men det beror även på vilken jordtyp det är. Studera platsen och känn efter i jorden för att kunna välja rätt perenner.

Höstsilverax, Actaea simplex

Rödskaftig daggkåpa, Alchemilla erythropoda

Stjärnflocka, Astrantia major

Regnbågsbräken, Athyrium niponicum ’Pictum’

Blodormrot, Bistorta amplexicaulis

Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla

Astilbe, Astilbe Arendsii-Gr.

Trädgårdsnejlikrot, Geum

Gillenia, Gillenia trifoliata

Solbrud, Helenium

Klockvippa, Heucherella

Funkia, Hosta

Rabattiris, Iris Sibirica-Gr.

Sköldpaddsört, Chelone obliqua

Löjtnantshjärta, Lamprocapnos spectabilis

Spirstånds, Ligularia przewalskii

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris

Blågull, Polemonium

Viva, Primula

Lungört, Pulmonaria

Ruta, Thalictrum

Spetsmössa, Tiarella

Smörboll, Trollius

Blodtopp, Sanguisorba officinalis

Tremastarblomma, Tradescantia

Kransveronika, Veronicastrum virg.