Övervintringsbokstäver för perenner

Alla växter har en naturlig ståndort där de växer i det vilda. Ståndort är växtplatsen och dess egenskaper som påverkar växten, till exempel jordart, fuktighet och ljustillgång. Kunskapen om ståndort kan hjälpa oss att välja rätt perenner till rätt plats i trädgården, och på så sätt få växter som också övervintrar bra. Solälskande växter till soliga lägen, ja ni förstår tanken.

Härdighet hos perenner

Ordet ”perenn” betyder flerårig och används för fleråriga örtartade växter. En perenn vissnar ner under vintern för att växa upp igen nästa år. Hur bra en växt övervintrar i vårt land kallas för hur härdig den är eller vilken härdighet den har. Helt enkelt förmågan att överleva en vinter.

Eftersom perenner övervintrar enbart under jorden är det viktigaste att rötterna klarar kyla och fuktighet. Det är lätt att tro att det bara är låga temperaturer som har störst inverkan men de kritiska perioderna är ofta skiften från varmt till kallt på hösten eller tidig vår. Milda vintrar med mycket regn kan också vara problematiska. Perenner har olika bra förmåga att övervintra. En del är tåligare och mer toleranta än andra. Vissa perenner är extra känsliga för fukt på vintern och därmed är kunskap om ståndort och växtplats viktig.

Sannolikhet för lyckad övervintring

Utifrån svenska perennaodlares erfarenheter finns det ett väl inarbetat härdighetssystem med gradering från A-D. Då det lanserade för 40 år sedan utgick det till viss del från landets olika geografiska delar. Numera är man överens om att geografiskt läge inte har störst betydelse för perenners förmåga att övervintra, och därför har systemet uppgraderats.

De nya övervintringsbokstäverna tar inte hänsyn till vilken breddgrad din trädgård ligger på utan anger sannolikheten för lyckad övervintring, under förutsättning att de är planterade i sitt rätta läge. Att perennen är planterad i sin ståndort är viktigare för övervintringen än var i landet man är.

Perennerna är fortfarande indelade från A-D beroende på övervintringsförmåga där gruppen A innefattar de mest tåliga perennerna. Vissa perenner är särskilt beroende av ett väldränerat läge för bra tillväxt och övervintring. I de fallen är övervintringsbokstaven försedd med en asterisk * som visar detta.

Beskrivning övervintringsbokstäver för perenner

Perennerna övervintrar i det nya systemet: PÅLITLIGT, VANLIGTVIS, IBLAND eller INTE – det vill säga en beskrivning av oddsen för att lyckas.

Perenners övervintringsförmåga kan ökas genom att odla på upphöjda väldränerade bäddar, i vindskyddat läge och vintertäckas, vilket gör att även mer känsliga perenner kan klara sig bra.

Växten är tålig och övervintrar bra.

A   = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.

B   = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder.

C   = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter.

D  = Övervintrar inte

Växtzoner för träd och buskar

Motsatsen till örtartad växt, perenner, är vedartad, som rosor, buskar och träd. Vedartade växter har förvedade delar som grenar och stammar, vilka övervintrar ovan jord. Därför påverkas de i större utsträckning av var i landet de växer. I Sverige har vi ett över 100 år gammalt härdighetssystem med erfarenhet kring vilka växtzoner de vedartade växterna klarar.

Sverige är indelat i åtta geografiska odlingszoner och mer detaljerad information finns hos Riksförbundet Svensk Trädgårds Zonkarta. Där finns också information hur den ska tolkas nu när klimatet förändras. I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon även för träd och buskar men zonerna är en bra vägledning.

För perenner blir dock zoner missvisande, eftersom de övervintrar under jord samt att mikroklimat och ståndort har större betydelse. Därför har perennerna sitt eget system utan zoner. En vinter med snötäcke som skyddar en längre period är oftast en bra för perennerna, även i norr. Medan barfrost och vind i de södra delarna av landet kan vara värre.

Lista med 1500 perenner från Perennagruppen

Perennagruppen har gett ut en lista med övervintringsbokstäver på ca 1500 sorter som finns i svensk odling hos perennagruppens medlemmar.

Lista PDF med 1 500 perenners övervintringsbokstäver.
Lista Excel med 1 500 perenners övervintringsbokstäver.

Arbetet med att sätta nya övervintringsbokstäver fortsätter och allt fler sorter kommer sorteras in. Bokstäverna hittas bland annat här på perenner.se i växtsökfunktionen Perenner A-Ö.

Läs vidare om planering

Börja planera för perennrabatter

Ståndort, rätt perenn på rätt plats

Lär känna din jord

Färg- och formlära