Nytt på perenner.se

Nya övervintringsbokstäver för perenner

Sannolikhet för lyckad övervintring

Perennagruppen* började 2021 presentera ett nytt system för hur perenner övervintrar i Sverige. För 40 år sedan lanserade man den nuvarande härdighetsskalan som redan då skiljde sig från zonsystemet för vedartade växter. De nya övervintringsbokstäverna ersätter detta system och har ännu mindre fokus på geografiskt läge.

Eftersom perenner övervintrar under markytan är det främst växtplatsens egenskaper och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör. Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de ska vara enkla, konsekventa och utgå från sannolikheten för lyckad övervintring.

Lär mer om de nya bokstäverna och perenners förmåga att övervintra under rubrik Perenner i trädgården – kapitel Planera.


*Perennagruppen består av företag från sydligaste Skåne till norra Mälardalen, som aktivt och yrkesmässigt odlar perenner i Sverige. Perennagruppens medlemmar är alla anslutna till LRF Trädgård.