Perenner för olika lägen

Marktäckare i skugga

Marktäckare är växter som har bra konkurrenskraft mot ogräs, inte behöver så mycket skötsel och ser fina ut stor del av säsongen. På ställen där man inte vill eller kan ha rabatter eller gräsmatta är de ett perfekt alternativ som ändå ger grönska.

I slänter, under buskar och träd, längs med häckar eller staket och i offentliga utrymmen kommer de här växterna till sin rätt. Riktiga problemlösare alltså!

Här nedan är förslag på marktäckare för skuggiga lägen. Gemensamt för många marktäckare för just skugga är att deras största värde är bladen eftersom blomning tenderar att bli sparsammare i skugga. Det finns stor variation i blad, såväl vad gäller storlek, form och färg.

I skugga som ges av lövfällande träd är det fint med martäckande perenner som blommar på våren innan trädens löv gör platsen mörkare. Klicka på bilden för att läsa mer om varje sort.

Femton bra marktäckare i skugga

Funkia, Hosta ’June’ och andra sorter

Spetsmössa, Tiarella ’Spring Symphony’

Spetsbräken, Polystichum setiferum

Silverfryle, Luzula nivea

Ormöga, Omphalodes verna

Lungört, Pulmonaria

Hakonegräs, Hakonechloa macra

Myskmadra, Galium odoratum

Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Flocknäva, Geranium macrorrhizum och sorter

Röd sockblomma, Epimedium rubrum

Japansk starr, Carex morrowi ’Ice Dance’

Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla

Hjärtbergenia, Bergenia cordifolia ’Rotblum’

Skuggröna, Pachysandra terminalis ’Green Carpet’