Nytt på perenner.se, Vi tipsar om perenner

Lyckas med perenner i kruka

Plantera perenner i kruka

Perenner planterade i kruka blir vackra blickfång på täppan. De är lätta att flytta runt och kan varieras i det oändliga efter egen stil. Viktigast är att välja en frostfri kruka för att den ska kunna stå ute året om. Välj sedan efter vad du gillar och vad som passar platsen.

Krukan

Storleken på krukan bör anpassas efter storlek på perennerna och hur många plantor som ska planteras i den. Stora sorter kräver stora krukor för att bli finast, mest lättskötta och långlivade. Krukor som rymmer mycket jord gör att plantorna får mer tillgång till vatten och näring samt bättre plats till sina rötter. Om man ändå väljer en mindre kruka kräver den troligen daglig vattning.

Krukan ska ha minst ett, gärna flera, hål i botten för att inte få stående vatten som ger en kall och syrefattig miljö för rötterna. För att öka avrinningen kan man använda torkade kottar som blandas med jord i botten av krukan. På så sätt får man bra dränering utan att minska på jordvolymen, till skillnad mot om man lagt kottar och jord i lager var för sig. I väldigt stora och höga krukor som ska användas till små eller medelstora perenner kan kottar däremot fyllas på bara i botten för att det inte ska bli stå tungt eller gå åt onödigt mycket jord.

Kottar i botten ger god dränering. Blanda kottarna med jorden så blir inte jordvolymen så mycket mindre. Om krukan är stor och hög kan kottar fungera som lättviktsmaterial i botten, då ska dom inte blandas med jorden.

Jorden

Välj en bra jord från början, som har högre förmåga att hålla både vatten och näring. Om man köper jord så är rosjord ett bra alternativ. Rosjorden innehåller i regel en del lerpartiklar vilket gör att jorden håller längre och näringsutbytet blir högre. Detta är utmärkt till en kruka med vanliga perenner såsom lavendel, aster, gräs, alunrot, kärleksört, näva och bergenia. Till sorter som gillar ett något lägre pH i jorden kan man blanda planteringsjord med barkmull. Det passar till exempel till ormbunkar, spetsmössa, hasselört, julrosor och vivor.

Blanda barkmull och planteringsjord till växter som gillar lägre pH.

Rosjord med lera håller näring längre. Men man kan ändå behöva stödgödsla.

Gödsla och vattna

För att perennerna ska orka leverera fräscht bladverk och omfångsrik blomning behövs regelbunden tillsyn med vattning och gödning hela säsongen. Små krukor i sol kan behöva vattnas dagligen. Å andra sidan kan stora krukor i ett skuggigt läge klara sig med vatten en gång i veckan. Gödsla gärna med svag giva, oavsett gödselmedel, i maj och juli.

Var inte rädd för att byta en eller alla perennerna när du vill förnya dig eller piffa upp. När en perenn har gjort sitt i krukan kan den mycket väl få fortsätta sitt liv i en rabatt, en annan krukkomposition eller hos någon annan.

Fler sorter eller en sort per kruka

Om man blandar olika sorter per kruka, till en liten miniträdgård, eller planterar bara en sort per kruka är en smaksak. En sort per kruka ger ett sobrare, mer avskalat och modernare intryck. Har man plats för flera krukor är det snyggt att gruppera ihop dem och man kan flytta runt och ändra karaktär efter säsongen.

Flera sorter per kruka passar bäst i en lite större kruka så att de får plats helt enkelt. Välj gärna sorter som avlöser varandra med blommor eller blad så att krukan är fin hela tiden. En bra grund är en bladväxt som till exempel Heuchera, Hosta, ormbunke eller ett prydnadsgräs. Då finns alltid någon grönska och krukan är fin även om det blir ett glapp när de blommande perennerna avlöser varandra.

För sommar och höst. Bergormrot ’Superba’, hybridmejram ’Rosenkuppel’, kärleksört och blåtåtel ’Moorhexe’.

En korg med bara en vacker bladväxt är effektfullt ensam eller i grupp tillsammans med andra krukor.

Stenkyndel, Calamintha nepeta, och lammöra, Stachys byzantina ’Silver Carpet’, är torktåliga växter som passar fint i sol.

Frodig grönska och variation i blad ger ormbunkar, gillenia och sockblomma. En kruka för halvskugga eller skugga.