Nytt på perenner.se, Perenner i trädgården

Lyckas med marktäckare

Trädgårdens golv är viktigt för helheten

Marktäckare är kanske inte de mest iögonfallande perennerna i trädgården, men man märker om de inte finns där. Marktäckarna är många gånger de som håller samman trädgården och skapar en harmonisk helhet.

Vad är då en marktäckare? Det är en växt som har bra förmåga att täcka marken och är konkurrenskraftig mot ogräs. Den bör vara lättskött och se fin ut stora delar av säsongen. Många marktäckare har vackra blad som är enkla att kombinera med andra växter. De sorter vi kallar marktäckare är relativt låga, upp till runt 40-50 cm.

Magin med marktäckare är att de finns i bakgrunden och ger ett lugn som framhäver annan växtlighet. Tåliga och robusta marktäckare kan göra underverk på svåra platser där andra växter har svårt att växa.

Tåliga marktäckare är jättebra under träd och buskar med täta kronor. Där blir ofta både för torrt och mörkt för att till exempel gräsmatta ska vara fin. Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla ’Jack Frost’, har stora blad som blir snygg kontrast till gräsets smala.

Istället för bruna hål eller ogräs

Öppen jord är inte naturligt utan växtlighet strävar alltid efter att täcka ytan. Öppen jord måste man rensa ofta, annars tar snart naturen saken i egna händer, och det som etablerar sig är med största säkerhet oönskat ogräs. Med genomtänkta marktäckare får man istället en mer lättskött trädgård som dessutom är finare.

Marktäckare är otroligt användbara och kan planteras i rabatter som en matta under högre perenner eller prydnadsgräs. De är riktigt värdefulla på lite knepigare platser som under buskar och träd, slänter, längs häckar och andra ställen där det är svårt för gräsmatta eller rabatter att trivas.

Mossflox, Phlox subulata, är en mattbildande marktäckare som fullkomligt översållas med blommor i maj till juni. Denna trivs i sol och tål torka bra när den är etablerad. Passar utmärkt i till exempel i en slänt.

En egenskap man önskar av en marktäckare är att den breder ut sig, vilket olika sorter gör olika snabbt. I en rabatt med andra perenner passar en mer stillsam sort, medan marktäckare som växer snabbare i sidled kan planteras där det finns utrymme för det.

Marktäckare är bra av flera anledningar

  • Marktäckare är bra för jordens mikroliv, de bidrar till att mata jorden med organiskt material.
  • Täckt jord tar bättre vara på vatten och minskar avdunstningen.
  • Marktäckare försvårar för fröogräs att gro eftersom de skuggas ut.
  • Jorden hålls svalare under varma somrar om den är täckt.
  • Frodiga eller blommande marktäckare är snyggare än bruna hål.

Plantera marktäckare

Välj marktäckare som passar för läget, då blir de mest långlivade. Det är också viktigt att jorden är fri från flerårigt rotogräs innan man planterar. Få perenner klarar att stå emot dem och man riskerar att få en trasslig situation, istället för den lättskötta matta man är ute efter. Hur väl man än väljer sina marktäckare är de dock inte helt skötselfria, utan behöver ses över ibland precis som andra perenner.

Hosta och waldsteinia är två vanliga och mycket användbara marktäckare. De är båda tåliga, lättodlade och passar fint som undervegetation till andra växter. Av Hosta finns många sorter med olika höjd och bladfärg. Även de bästa marktäckarna behöver ses över ibland för att inte ogräs ska ta sig igenom.

Marktäckare måste växa tätt för att vara effektiva. Om man vill skynda på täckningen kan man plantera lite extra tätt från början, ta bara hänsyn till hur snabbt växten själv sprider sig. De lite högre marktäckarna står emot ogräs bäst, från ca 20 cm bör de vara.

Det går bra att blanda olika marktäckare men alltför många sorter ihop ser rörigt ut. Det är bättre att låta några få sorter avlösa varandra och återkomma. Ju mindre yta man ska plantera över desto färre sorter bör man plantera. Stora blad ger ett lugnare intryck, vilket är bra för att undvika att det blir plottrigt. Vintergröna marktäckare är fint speciellt där det sällan är snö på vintern.

Blad med olika färger och former är lika effektfullt att blanda som olika blommor. Tänk bara på att inte blanda för många olika sorter för då kan det upplevas rörigt. Här är det blad från daglilja, fläckig lungört och näva.

Tips!

Sök efter marktäckare i växtsökfunktionen Perenner A-Ö.