Nytt på perenner.se

Höststäda försiktigt i perennrabatterna

Därför ska du inte höststäda trädgården

På hösten övergår så småningom trädgården i allt mer bruna nyanser när perennerna vissnar för att vila och övervintra under marken. En del växter försvinner när de vissnar men många står kvar med torkade blomställningar och frökapslar. Och det kan vara riktigt tjusigt!

Det estetiska värdet i att inte klippa ner perenner på hösten är högt. De torkade perennerna ger liv och fin struktur i vinterträdgården. Dessutom skyddar de vissna delarna skott som ska bli till blad och blommor nästa år.

Fint med frostnupna fröställningar!

Prydnadsgräs är särskilt vackra med sina vippor på vintern. De är viktiga att låta stå eftersom nerklippning på hösten försämrar övervintringen, då risken är att de fryser sönder av vatten som kan komma in i plantan om den är nyklippt.

För djurens skull!

Även insekter, småfåglar och andra smådjur som t ex igelkottar är tacksamma om perennerna lämnas kvar. Det är en värdefull livsmiljö med fröställningar som ger mat, samt skydd och gömmor där djuren kan tillbringa och överleva vintern.

Fjärilar övervintrar oftast som puppa i skydd av växtdelar. Amiralfjärilen är en vanlig trädgårdsfjäril och flyger sent på säsongen. Den övervintrar som vuxen fjäril men flyger oftast söderut på vintern, med våra mildare vintrar finns det dock individer som provar att stanna kvar.

Man behöver inte räfsa bort alla löv ur rabatterna, bara om det är alltför blött och tjockt. Men städa i så fall bort det värsta lite slarvigt eller lägg upp i högar som bon till igelkottar. Speciellt där det oftast är barmark på vintern ger löven ett gott skydd och bidrar till jordförbättring när de förmultnar.

Höstfärger i perennrabatten, snart övergår trädgården i allt mer bruna nyanser. Men det är båda vackert och bra att låta vissna växtdelar stå kvar över vintern.

Istället för att städa kan man ägna sig åt att plantera, flytta och dela perenner, vilket är perfekt på hösten. När det sen närmar sig senhöst och vinter alltmer kan man med gott samvete lämna trädgården som den är och ställa undan trädgårdsredskapen, väl rengjorda så de är redo att ta nya tag till våren!