Gödsla och jordförbättra

Perenner är en enorm växtgrupp där behoven av näring varierar och det är viktigt att man tar hänsyn till de sorter man odlar. De som kräver minst näring blir bäst om de får växa just så, i mager jord, och frodiga perennrabatter anlägger man i en fetare jord med sorter som trivs där. Perenner som är planterade i sin rätta ståndort är generellt sett inte särskilt näringskrävande.

Vid nyplantering kan man tillföra naturgödsel eller kompost som en grundgödsling och jordförbättring. Lägg ut 2-3 cm över hela ytan och mylla ner försiktigt med kratta eller grep. Det finns ingen anledning att gräva för mycket i jorden eftersom det stör den naturliga strukturen och mikrolivet.

Alla rabatter oavsett jord behöver regelbunden tillförsel av organiskt material. Om rabatten sköts så att den får tillskott sånt som löv, gräsklipp och andra växtrester är det ofta tillräckligt. En etablerad perennrabatt ska inte gödslas för mycket, vid behov kan man tillföra gödsel en gång om året.

Gödsla och jordförbättra på våren

Gödsel tillför man bäst tidigt på våren när tillväxten ska börja, efter vårstädningen. Använd naturgödsel som brunnen stallgödsel eller kompost och lägg på några centimeter mellan plantorna. Naturgödsel som innehåller mullämnen gynnar jordens mikroliv och förbättrar jordens struktur, vilket ger perennerna bättre tillgång till näring och vatten.

Man ska undvika konstgödsel eftersom det gör försämrar jordens och växternas förutsättningar att utvecklas i balans. Konstgödsel innehåller ingen mull och utarmar jorden på sikt. Det finns heller ingen anledning att ge perenner snabbverkande gödning, vilket de kemiska är. Naturgödsel tillger näring under en längre tid i en takt som passar perennerna bättre.

För mycket gödning kan göra perennerna känsliga för torka och angrepp. De får ett lösare och svagare växtsätt som gör dem mer utsatta, det kan bli mycket blad men mindre blomning och höga sorter blir mer beroende av stöd.

Perenner i krukor behöver mer tillförsel av näring eftersom de står i en mindre jordvolym. Där är det praktiskt att använda till exempel pelleterad hönsgödsel, vilken är långtidsverkande. Eller organisk flytande näring som man vattnar ut med jämna mellanrum.

Läs vidare om skötsel

Klippa

Vattna

Ogräsrensning