Rabattförslag

Entréträdgård Ett varmt välkomnande

Rabattförslag – Välkommen hem året runt

Entréträdgården är en del av trädgården som man passerar varje dag, oavsett årstid. Därmed är det viktigt att den är vacker och välkomnande året runt. Stor vikt bör därför läggas vid vintergröna perenner och buskar samt perenner med vackra vinterståndare som får vara kvar som prydnad till våren.

Denna entréträdgård vetter mot nordost och utöver morgonsolen är detta en skuggig plats under större delen av dagen. Jorden är skånsk lerjord och håller en god fuktnivå.

Klot av buxbom på vardera sida om huvudingången ger entrén en fin inramning. I hörnet av rabatten finns en gruppering av tre buxbomsklot i olika storlekar som också ger struktur hela året och kompletterar perennerna. Mot klotens tydliga form står vajande gräs som avskärmning, och med vippor som är vackra under hela vinterhalvåret. Även kärleksört och dagliljor bidrar med vackra vinterståndare. Hjärtbergenia ’Rotblum’ har vintergröna blad som blir rödare under vintern medan marktäckarna gullgröna och sockblomma ger en grön botten hela året.

Blomningen går i varma toner av gult, orange och rött för att ge en varm och välkomnande känsla under sommarhalvåret. Här blommar bland annat tre olika sorter av daglilja med det passande latinska namnet HEMerocallis. Kärleksört och röd blodtopp blommar fint i rött. Under vår och försommar blommar gullvivor och blekgul sockblomma innan fluffig daggkåpa tar över.

En liten uteplats för en stund i morgonsolen har anlagts nära huvudingången. Här kan man även pausa på vägen in efter arbetsdagen och känna sig varmt välkommen hem.

Växtförslag

Gullgröna – Waldsteinia ternata

Gullviva – Primula veris CABRILLO

Rödskaftig daggkåpa – Alchemilla erythropoda

Hjärtbergenia – Bergenia cordifolia ’Rotblum’

Daglilja, Hemerocallis ’Frans Hals’

Daglilja, Hemerocallis ’Pardon Me’

Daglilja – Hemerocallis ’Fooled Me’

Blodtopp – Sanguisorba officinalis ’Tanna’

Blekgul sockblomma – Epimedium versicolor ’Sulphureum’

Kärleksört – Hylotelephium ’Herbstfreude’

Tuvrör – Calamagrostis acutifl. ’Karl Foerster’