Årets Perenn 2017

Krypflox, Phlox stolonifera ’Alba’

Phlox stolonifera ’Alba’

Krypflox ’Alba’ är en frodig och tät marktäckare som breder ut sitt intensivt gröna bladverk längs marken. I maj-juni blommar den ljuvligt i vitaste vitt med blommor på omkring 15 cm höga blomstänglar. Krypflox ’Alba’ blommar rikligt och de vissnande blommorna försvinner diskret av sig själva, utan puts, och lämnar en fräsch täckande matta till resten av säsongen. I skyddade lägen är den dessutom mer eller mindre vintergrön.

Årets perenn 2017 breder ut sig med ovanjordiska utlöpare. Den är frodig men inte påträngande och bildar ganska snabbt en tät matta som blir ca 5 cm hög. Om plantorna sätts tätare blir den något högre.

Gillar de flesta lägen

Krypflox ’Alba’ kommer från östra Nordamerikas lövskogar och blir allra vackrast i halvskugga till skugga där den får en friskt grön ton och de vita blommorna lyser som mest. Men den trivs även i sol och den är lättodlad, frisk och härdig i hela landet. I lundar och under lövträd är krypflox ’Alba’ perfekt men den platsar i många typer av planteringar. Även vad gäller jord är krypflox flexibel. Den ställer inga höga krav utan växer utmärkt i de flesta jordar som varken är alltför torra eller fuktiga. Och den är tolerant mot olika pH-värden.

Goda vänner

Krypflox ’Alba’ är som sagt vacker i lundmiljö och bland dess goda grannar finns andra perenner som platsar i samma omgivning. Ormbunkar, höstsilverax och Gillenia är fina lite högre vänner som låter ’Alba’ blomma utan konkurrens på våren för att sedan komma upp och skapa höjd i den gröna bladmattan. Olika sorter av Hosta och Bergenia är också fina komplement som med sina stora hela blad blir ett lugnt och fint sällskap.

Foto: Jonas Bengtsson

Foto: Jonas Bengtsson

Man kan gärna skapa kontraster genom att plantera krypflox ’Alba’ tillsammans med enstaka exemplar eller grupper av perenner med andra färger och former på bladen, som till exempel sorter av Heuchera, Geranium och Epimedium. Speciellt röd sockblomma, Epimedium rubrum, är en riktigt bra markräckarkompanjon med sitt bladverk som skiftar i rött när det slår ut och blir mörkrött på hösten.

En riktigt effektfull vårplantering får man om man kombinerar ’Alba’ med andra sorter av krypflox i olika färger, som till exempel den rosa ’Home Fires’ och den rödvioletta ’Purpurea’. Det är fint under buskar och träd som då piffas upp av färg på våren för att sedan få en lugn skön och lättskött matta på marken under.

Krypflox ’Alba’ är även en utmärkt perenn för krukor och urnor, där utlöparna bildar dekorativt överhäng.

Ett urval av sällskapsväxter:

Röd sockblomma, Epimedium rubrum
Höstsilverax, Actaea simplex
Läkesilverax, Actaea racemosa
Storrams, Polygonatum multiflorum
Trebladspira, Gillenia trifoliata
Träjon, Dryopteris filix-mas
Bronsbräken, Dryopteris erythrosora
Strutbräken, Matteuccia struthiopteris
Majbräken, Athyrium filix-femina
Vårälväxing, Sesleria heufleriana
Funkia, Hosta olika sorter
Hjärtbergenia, Bergenia
Julros, Helleborus
Nävor, Geranium olika sorter
Krypflox, Phlox stolonifera t.ex. ’Home Fires’ och ’Purpurea’
Pion, Paeonia
Alunrot, Heuchera olika sorter

Läs hela Perennagruppens text om Årets perenn 2017, krypflox ’Alba’ HÄR.