Marktäckare i sol

Bra marktäckare är växter som har bra konkurrenskraft mot ogräs och inte behöver så mycket skötsel. De ska vara långlivade och gärna ha förmågan att sprida sig i sidled, så att eventuella hål i planteringen snabbt växer ihop och gör det svårt för ogräsen att få fäste. På ställen där man inte vill eller kan ha rabatter eller gräsmatta är de ett perfekt alternativ som ändå kan ge blomning och grönska. I slänter, under buskar, längs med häckar eller staket och i offentliga utrymmen kommer de här växterna till sin rätt. Riktiga problemlösare alltså!

Här är förslag på bra marktäckare för soliga lägen. Klicka på bilden för att läsa mer om varje växt.

Rödskaftig daggkåpa (Alchemilla erythropoda)

Rödskaftig daggkåpa (Alchemilla erythropoda)

Ulleternell (Anaphalis triplinervis)

Ulleternell (Anaphalis triplinervis)

Kattfot (Antennaria dioica 'Rubra')

Kattfot (Antennaria dioica ’Rubra’)

Stor ormrot (Bistorta officinalis 'Superba')

Stor ormrot (Bistorta officinalis ’Superba’)

Höstöga (Coreopsis verticillata 'Zagreb')

Höstöga (Coreopsis verticillata ’Zagreb’)

Månadssmultron 'Fragaria vesca var. semperflorens 'Rügen')

Månadssmultron ’Fragaria vesca var. semperflorens ’Rügen’)

Liten flocknäva (Geranium cantabrigiense 'Biokovo')

Liten flocknäva (Geranium cantabrigiense ’Biokovo’)

Kungsnäva (Geranium magnificum)

Kungsnäva (Geranium magnificum)

Bergnepeta (Nepeta racemosa 'Superba')

Bergnepeta (Nepeta racemosa ’Superba’)

Purpurmejram (Origanum Laevigatum-Gr. ‘Herrenhausen’)

Purpurmejram (Origanum Laevigatum-Gr. ‘Herrenhausen’)

Mossflox (Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue')

Mossflox (Phlox subulata ’Emerald Cushion Blue’)

Tretandsfingerört (Potentilla tridentata 'Nuuk')

Tretandsfingerört (Potentilla tridentata ’Nuuk’)

Vårälväxing (Sesleria heufleriana)

Vårälväxing (Sesleria heufleriana)

Glansälväxing (Sesleria nitida)

Glansälväxing (Sesleria nitida)

Lammöron (Stachys byzantina 'Silver Carpet')

Lammöron (Stachys byzantina ’Silver Carpet’)

Oktoberaster (Symphyotrichum 'Early Blue')

Oktoberaster (Symphyotrichum ’Early Blue’)