Mästarrabatten

I tio år har det årligen presenterats en ny Mästarrabatt. Det är rabatter som är skapade för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård. I Mästarrabatten vill man lyfta fram särskilt odlingsvärda växter i Sverige. Det ska vara lätt att inspireras och kopiera hela eller delar av rabatten.

LRF Trädgård/Plantskola, svenska detaljister och producenter av buskar, träd och perenner har drivit Mästarrabatten. 2015 års rabatt är dock den sista att lanseras inom konceptet.

Mästarrabatten 2015

Norrsken & Midnattssol AV Mariana Mattsson

Mariana Mattsson är Lapplands trädgårdsambassadör och hon har skapat en rabatt med design för odlingszon 7. Växtvalet består av exklusivare sorter av välbekanta arter, som bergenia i vitt, slingrande stormhatt, pärlmalört och fjällkåpa. Där finns den citrongula trädgårdssmörbollen ‘Alabaster’, stjärnflocka av sorten ‘Star of Beauty’ och vårälväxingen.

Inspirerande, roligt och välkommet med en mästarrabatt för Norrland! Marianas rabatt är uppbyggd av moduler som man kan flytta, vrida och vända på. Läs mer om Mästarrabatten 2015. 

Mästarrabatten 2015

Mästarrabatten 2015

Mästarrabatt 2015 2

Fotograf bilder ovan: Reginald Scholz.

 

Marianas rabatt är uppbyggd av moduler som man kan flytta, vrida och vända på. Skiss Mariana Mattsson.

Skiss Mariana Mattsson

Mästarrabatter 2006-2014