Mästarrabatten

I tio år har det årligen presenterats en ny Mästarrabatt. Det är rabatter som är skapade för vanliga trädgårdar av mästare inom trädgård. I Mästarrabatten vill man lyfta fram särskilt odlingsvärda växter i Sverige. Det ska vara lätt att inspireras och kopiera hela eller delar av rabatten.

LRF Trädgård/Plantskola, svenska detaljister och producenter av buskar, träd och perenner har drivit Mästarrabatten. 2015 års rabatt är dock den sista att lanseras inom konceptet.

Mästarrabatten 2015

Norrsken & Midnattssol AV Mariana Mattsson

Mariana Mattsson är Lapplands trädgårdsambassadör och hon har skapat en rabatt med design för odlingszon 7. Växtvalet består av exklusivare sorter av välbekanta arter, som bergenia i vitt, slingrande stormhatt, pärlmalört och fjällkåpa. Där finns den citrongula trädgårdssmörbollen ‘Alabaster’, stjärnflocka av sorten ‘Star of Beauty’ och vårälväxingen.

Inspirerande, roligt och välkommet med en mästarrabatt för Norrland! Marianas rabatt är uppbyggd av moduler som man kan flytta, vrida och vända på.

Mästarrabatten 2015

Mästarrabatten 2015

Mästarrabatt 2015 2

Fotograf bilder ovan: Reginald Scholz.

 

Marianas rabatt är uppbyggd av moduler som man kan flytta, vrida och vända på. Skiss Mariana Mattsson.

Skiss Mariana Mattsson

Mästarrabatter 2006-2014

Mästarrabatt första sidan 2014

2014 Enade vi stå – blommor blad och enar Designad av Stefan Mattson Foto: Tomas Södergren

2013 Vedlund- Den dynamiska dungen Designad av Peter Gaunitz Foto: Peter Gaunitz

2013 Vedlund- Den dynamiska dungen Designad av Peter Gaunitz Foto: Peter Gaunitz

Mästarrabatten första sidan 2012

2012 I skuggan av ett träd Designad av Maria Arborgh Foto: Maria Arborgh

Mästarabatten första sidan 2011

2011 En plats i solen Designad av Mona Wembling Foto: Mona Wembling & Erica Dahlqvist

Mästarrabatten första sidan 2010

2010 Helenas hörna Designad av Helena Åhlund Foto: Helena Åhlund

Mästarrabatten första sidan 2009

2009 Solbacken Designad av Torsten Wallin Foto: Tomas Södergren

Mästarrabatten första sidan 2008

2008 Ormbunkar och vänner Designad av Henrik Morin Foto: Göran Billeson

Mästarabatten första sidan 2007

2007 Friväxande häckbuskage Designad av Folke Mattsson Foto: Micke Persson

Mästarabatten första sidan 2006

2006 Välkommen hem Designad av Mona Holmberg & Ulf Strindberg Foto: Knut Hävermark