Grönt kulturarv®

Under varumärket Grönt Kulturarv® säljs äkta svenska mormorsperenner. Det är perenner som har en intressant kulturhistoria och en gammal odlingstradition i Sverige som sträcker sig tillbaka till innan 1940. De har bedömts vara extra värda att bevara och viktiga för vår trädgårdshistoria och gröna kulturarv.

Grönt kulturarv - loggaDessa unika perenner är insamlade under landsomfattande inventeringar genomförda av POM, Programmet för odlad mångfald, mellan 2003-2010. Sedan de första sorterna lanserades 2013 har det tillkommit fler för varje år och nu finns det en samling äkta gamla perenner i handeln.

Intresset för Grönt kulturarv®-perenner är stort och det har blivit ett etablerat varumärke som av allt att dömma är här för att stanna. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, förvaltar varumärket och tillsammans med POM står de för marknadsföring genom egen logotyp och butiksmaterial.

En Grönt kulturarv®-perenn säljs i butik tillsammans med en etikett som försäkrar dess äkthet.

Lämna ett svar