Sävsjö i Småland

Besöksträdgård – Perenner i centrum

I över 20 år har perenner fått spela en central roll i småländska Sävsjö. Idag är det många städer som har både små och stora rabatter med perenner, men stadsträdgårdsmästare Stefan Lagerqvist i Sävsjö har varit en förebild för många. Inspirationen från holländaren Piet Odulf och samarbetet med Peter Gaunitz gjorde att många kombinationer med tåliga perenner provades först i liten skala och sen fullt ut.

Elisabet Johansson tycker det är så roligt att jobba med rabatterna så hon har inte velat gå i pension.

Elisabet Johannesson tycker det är så roligt att jobba med rabatterna så hon har inte velat gå i pension.

När tågen X2000 skulle börja rulla genom kommunen blev det ännu större möjligheter till nyplanteringar och i stället för gräs blev det mycket perenner. På en vandring genom centrum i början av april möter vi Elisabeth Johannesson som i många år varit en av de flitiga trädgårdsarbetarna som långt in på hösten med vana händer sköter om planteringarna. En trädgård behöver både kärlek och omsorg, oavsett om den är stor eller liten har Stefan Lagerqvist Stadsträdgårdsmästare i Sävsjö sagt och det stämmer bra.

Bergenia och Geranium visar framfötterna men just nu är det krokus som lyser mest.

Bergenia och näva, Geranium, visar framfötterna men just nu är det krokus som lyser mest.

På våren är det gräs, bergenia och nävor som bildar en matta under träden i planteringen mitt i centrum. Att kombinera perenner med lökväxter alltid bra eftersom det blir färgglada rabatter även tidigt på våren. Sen tar perennerna vid och håller ställningarna året ut. Så även om det är tidigt på säsongen promenerar vi gärna runt bland rabatterna och ser alla vårtecken titta upp. När du planerar en rabatt så tänk på att sätta växterna tätt. På så sätt undviks ogräs och du behöver bara rensa några gånger per säsong. Den filosofin har Sävsjö anammat.

Perennerna är nerklippta på vårkanten och lökväxter ger färg åt rabatten. Vatten och gräs tillsammans med perenner ger en naturlik plantering.

Perennerna är nerklippta på vårkanten och lökväxter ger färg åt rabatten. Vatten och gräs tillsammans med perenner ger en naturlik plantering mitt i staden.

Det finns många både stora och små rabatter med perenner i Sävsjö. Vägkorsningar och rondeller mjukas upp och sen finns det också flera parker med större ytor där stilen går mot det vilda hållet. Bladverk och kombinationen av olika färger från lökväxter ger stor glädje.

Tidig vår är övervintrade rudbeckior en bra inramning i perennaparken

Tidig vår är övervintrade rudbeckior en bra inramning i Perennaparken som ligger lite mer i utkanten och gränsar till en skog med stora granar.

I Perennaparken har perennerna fortfarande fått behålla förra årets blad och blomställningar. Kärleksört, rudbeckior och gräs ger en fröjd för ögat längs med vattnet.