Norrköping stad

Besöksträdgård – Vatten och växter i centrum

I Norrköping kan man njuta av många kombinationer av vackra perenner på flera platser i staden. Norrköping har nämligen satsat mycket på att försköna staden med hjälp av just perenner. Läsa mer om Norrköpings parker på kommunens egen hemsida.

Strömparken

Strömparken

2013 byggdes Strömparken om för att ge möjlighet till både aktivitet och avkoppling. Precis som för hela staden är parkens centrala punkt vattnet. Genom parken rinner en bäck som mynnar ut i Motala ström. Här fiskar sportfiskare lax och öring mitt i centrala staden och för barnen finns det plats för lek bland hoppstenar i vattnet. För de som vill slå sig ner och lugnt betrakta alla vackra växter utan att riskera att bli våt om fötterna, finns många bänkar att välja på. Vid bäcken i parken växer perenner som vill ha det lite fuktigt som bland annat iris, daggkåpa, kaukasisk förgätmigej, stjärnflocka, höstsilverax och jättelök.

Saltängsgatan

Saltängsgatan

Utmed vattnet vid Saltängsgatan som leder mot hamnbron har en långsträckt perennrabatt anlagts med tåliga perenner och vackra småväxta träd. Färgtonerna är stillsamma i lila, silver, vitt och grönt. Här växer bland annat nävor, stäppsalvia, trebladsspira och purpurklätt. Trebladsspira breder ut sig som stora vita moln. Och faktiskt är det en perenn som inte är helt vanlig i offentliga miljöer. Förutom sin fint fluffiga blomning har den en mycket vacker djupröd höstfärg.

Åbackarna

Åbackarna

Även en bit bort från centrum har man använt sig av perenner för att försköna omgivningen. Vid Åbackarna sydväst om Folkparken finns det härliga promenadsträckor utmed Motala ström. Här är strömmen bredare, mjukare och miljön lummigare med många storvuxna träd. Utmed vattnet har grupper av nävor, daggkåpa och klippstånds planterats. En vackrare miljö att ta en promenad ner mot centrum eller en löprunda om man vill det, är svår att finna.

Hörsalsparken

Hörsalsparken

Ett betydligt stramare intryck än Åbackarnas mjuka grupperingar ger Hörsalsparkens blanka metalllådor som fyllts med en sorts perenn i vardera låda. Här är formerna raka och enkla. Hörsalsparken ligger precis utmed handelsstråket Drottninggatan i centrum och är utformad med rymliga hårdgjorda ytor och raka gångstråk för att göra den tillgänglig för alla. Blandningen av perenner är stor i parken och växer lavendel, borstnejlika, stjärnflocka, temynta, akleja med flera.

Lämna ett svar