Hälsoträdgården i Kristianstad, Skåne

Besöksträdgård – Välbefinnande i ekologisk trädgårdsmiljö

Inne i centrala Kristianstad, mitt i stadsparken Tivoliparken, finns en trädgårdsoas för hälsa genom aktivitet, upplevelser. Kristianstads hälsoträdgård anlades mellan 2012 och 2014 i olika etapper och trädgården har redan blivit ett uppskattat och välbesökt utflyktsmål.

Det är som namnet antyder en Hälsoträdgård med plats för aktivitet och upplevelser samtidigt som miljön ska verka läkande. I trädgården finns idag en trädgårdsdel med bland annat perenner, växthus och orangeri. Trädgården ska vara tillgänglig och den är alltid öppen för besök, växthusen går bra att titta in i på vardagar och då det är aktiviteter där. Man arbetar ekologiskt och hållbart.

Hälsoträdgården drivs i kommunal regi men det sker i samverkan med lokala föreningar och organisationer. Flera brukargrupper har verksamhet i trädgården och växthusen.

Läs mer om Hälsoträdgården i Kristianstad på deras egna hemsida.

Lummig grönska

På våren dominerar lummig grönska och vårlökar, därefter blommar även perenner. Hälsoträdgården i Kristianstad ska vara en plats för alla att mötas på oavsett förutsättningar och behov.

Stenlagda gångar med gott om utrymme att ta sig fram på och upphöjda växtbäddar är en del av tillgängligheten, som är viktig i trädgården.

Gångar med slät sten eller hårt grus med gott om utrymme att ta sig fram på och upphöjda växtbäddar är en del av tillgängligheten, som är viktig i trädgården.

En koja av pil som man kan sätta sig i om man vill vara för sig själv.

En ombonad koja av pil som man kan sätta sig i om man vill vara för sig själv.

Hälsoträdgården är en arbetsplats och där ska finnas utrymme för aktivitet och upplevelser i en läkande miljö. Ett hav av tulpaner i glada färger på våren är minst sagt positivt för välbefinnandet!

Hälsoträdgården är en arbetsplats och där ska finnas utrymme för aktivitet och upplevelser i en läkande miljö. Ett hav av tulpaner i glada färger på våren är minst sagt positivt för välbefinnandet!