Emporias takpark, Hyllie Malmö

Besöksträdgård – Perenner på toppen

Det finns en park i Skåne som trots sin storlek på nästan 27 000 m² inte är synlig för människorna som passerar ute på gatan. Inte för att den är dold bakom häckar och stängsel, utan därför att den ligger högt ovan gatunivån, nära himlen och med milsvid utsikt.

2012 öppnades parken på taket av köpcentret Emporia i Hyllie, Malmö. Den håller öppet för besökare varje dag mellan kl 10.00-20.00 och det finns både hiss och trappor för att ta sig upp. Väl uppe är det enkelt att ta sig runt tack vare markmaterial som betongplattor och trätrall. Parken är anlagd i olika höjder och vinklar vilket gör den stimulerande för besökaren att vandra runt i och upptäcka.

Parken är nästan lika stor som fyra stycken fotbollsplaner och är bland de tio största takträdgårdarna i hela världen!

Besöksträdgårdar - Emporias takpark

Skönhet på olika avstånd

Förutom utsikten över Malmö och Öresund bjuds besökaren på fina växter att betrakta. Såväl stora perennplanteringar på håll som riktigt nära i Sinnenas Trädgård. Där kan man smaka på smultron, lyssna till gräsens sus i vinden, lukta på blommorna och de kryddiga bladen, känna bladens olika textur och givetvis se på dem alla.

Emporia Allium schoenoprasum  Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Emporia sinnenas trädgårdAlla växter i Sinnenas trädgård är ofarliga att äta, men vissa är godare än andra!

Emporia sedumtak

Fetbladsväxter klarar att växa i ett mycket tunt jordlager på 3-5 cm.

Växtval

En klassiker på takträdgårdar är Sedum, vilken man har använt mycket också på Emporias tak. Eftersom de har feta bland och kan lagra vatten lämpar de sig utmärkt på tak med tunna jordlager. Det platta och något karga intryck som mattorna med fetblad ger bryts av med hjälp av 1200 m² perennrabatter. Där olika gräs och blommande perenner samsas och bildar en helhet med ett något vilt utseende som för tankarna till stäppmiljöer.

Jordlagret på ett tak kan inte vara så tjockt eftersom det skulle bli för tungt. Jordlagren på Emporia är mellan 1 meter, där träd och buskar planterats, och i övrigt mellan 8-25 cm. Det tunna jordlagret och höjden på taket gör att det blir en ganska extrem växtmiljö. Jorden torkar ut snabbt och det utsätts för mycket sol och vind.

Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Besöksträdgårdar - Emporias takpark

I de olika perennrabatterna blandas tork- och vindtåliga perenner som till exempel rölleka, tuvrör, glansälväxing, rysk martorn, lammöra, backsippa, mossflox, ulleternell, kattfot, silverarv, gråtimjan, liten blåklocka, vit blodnäva, kantepeta, gullnattljus och stenkyndel. Trots det tunna jordlagret har dock även sju stycken småväxande träd lyckats etablerats!

Alla växter är speciellt utvalda för att dessa förhållanden liknar deras naturliga växtplatser. Att ha den naturliga växtplatsen i bakhuvudet skapar en mycket god chans att göra bra planteringar!

Besöksträdgårdar - Emporias takpark

Stora effektfulla perennplanteringar! Här syns bland annat gullnattljus, orange rölleka, tuvrör, rysk martorn, lammöra och glansälväxing.

Förena nytta och nöje

Parken är inte enbart anlagd för dess estetiska värde utan har även egenskaper som påverkar miljön, energiförbrukningen och ljudnivån på platsen. Då stadsbebyggelsen ständigt förtätas är takträdgårdar ett utmärkt sätt att spränga in grönytor i staden.

Förutom en vacker plats för människliga besökare skapar det också en boplats för insekter och smådjur. På så sätt kan öka den biologiska mångfalden i annars ganska livsfattiga miljöer.

Dessutom bidrar takträdgårdar till att fördröja regnvattnets väg till avloppen. Eftersom regnvatten tas upp av jorden och sedan växterna minskar trycket på våra avloppsystem och riskerna för översvämningar, som annars är vanliga i städer med mycket hårdgjorda ytor. Växterna hjälper också till att binda upp föroreningar och rena luften vi andas.

Så nästa gång du åker på en shoppingtur till Emporia, glöm inte att ta en paus för att besöka denna multifunktionella park. Faktum är att takparken är en tillräckligt stor attraktion i sig för att locka till besök, oavsett shoppingplaner!

Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Besöksträdgårdar - Emporias takpark  Besöksträdgårdar - Emporias takpark

Lämna ett svar