Minimalistisk trädgård

Trädgårdsstil – Modernt sparsmakat

En minimalistisk trädgård kännetecknas av rena linjer, gröna former och tydlig struktur. Hårda element och växter skapar kontrast som blir en harmonisk helhet. Den minimalistiska trädgården har sin grund i den så kallade funkisstilen som var stor under 1930-1940 talen. Idag känner man ofta igen stilen i moderna trädgårdar vid hus med stram arkitektur.

Trädgårdsstil Minimalistisk trädgård

Rena enkla linjer tillsammans med noga utvalt växtmaterial skapar en sofistikerad och elegant helhet som är typisk för den minimalistiska trädgården. Här är det hasselört som breder ut sig och ormbunkar, funkia och gräs skapar behagliga kontraster.

En trädgård i den minimalistiska stilen är mycket noga genomtänkt för att vara enhetlig och ha rätt proportioner. Både växter och annat material är utvalt för att bli en helhet och ingenting får sticka ut eller spela för mycket soloartist.

Hårda material och grön stomme

En minimalistisk trädgård ska ha en tydlig grundstruktur. Klippta häckar och figurer samt träd med välformade arkitektoniska kronor bygger stommen och fungerar som viktiga rumsindelare och tak. I den minimalistiska trädgården finns buxbom, idegran och liguster som alla är bra att klippa och forma. Här finns också arkitektoniska buskar som rönnsumak och olvon, gärna uppsatmmad, och bambu.

Gångar, häckar och murar ska följa rena linjer och tydliga geometriska former, men det behöver inte vara symmetriskt. Nivåskillnader i form av upphöjda bäddar och terrasseringar, gärna i betong, skapar en spänning i den strama strukturen.

Minimalistisk trädgård  Minimalistisk trädgård

Stor vikt läggs på inslag av sten, och stenlagda ytor går före gräsmatta. Stensatta gångar, betong och marktegel hör till stilen. Man kan också använda grus ensamt eller tillsammans med sten, men undvik krattade gångar, då det för tankarna till den japanska trädgården.

Den minimalistiska trädgården innehåller inga krusiduller och inget pynt. Accessoarer såsom krukor, vattenspeglar och möbler ska vara av enkel form och gärna i betong, men vanliga material är också keramik, glas, stål och aluminium.

fdxfdfd

Stora blad spelar mot mindre och på marken växer det svarta ormskägget tillsammans med fläckig lungört.

Få formstarka perenner

Perennernas uppgift är att mjuka upp det strama och skapa ett lugn och balans. Enkelhet är ett viktigt nyckelord och växtvalet är väl avgränsat i en återhållsam färgskala. Perennernas växtsätt och bladens form och färg är viktigare än blommor. Marktäckare som gullgröna och hasselört får breda ut sig över stora ytor under träd och buskar för ett enkelt och diskret uttryck och estetiska prydnadsgräs kombineras med formstarka perenner. De flesta perenner och gräs som är typiska för den minimalistiska stilen är vanliga trädgårdsväxter med tydlig karaktär som funkia, sockblomma, stäppsalvia, tuvrör, miskantus och strutbräken.

I den minimalistiska trädgården är det kontraster och nyansrikedom i grönt och mjuka färger som spelar stor roll. Böljande hakonegräs och rödbladig alunrot mot strikt klippta häckar liksom irisens spetsiga blad tillsammans med aklejrutans gracila uttryck är effektfullt. Perenner med stora blad som bergenia spelar mot den lilla myskmadran och mjukt lammöra.

Växtval