Vilorummet

Rabattförslag – Skapa en plats för stilla ro

Även den mest sociala trädgården kan vinna på att ha en stilla plats för lugn aktivitet, vila och där man kan vara för sig själv. Ofta vill man att ett sådan plats ska kännas ombonad och lite skyddad. I äldre och uppvuxna trädgårdar kan sådana platser finnas mer naturligt under befintliga träd och buskar. Men man kan också skapa sig en sådan plats var helst man önskar i trädgården.

Detta rum är en plats för avkoppling där man sitter länge med en kopp te och njuter av fågelsång. Här kan man betrakta växterna på närmare håll och därför med fördel välja växter med intressanta blad- och blomformer och behagliga färger.

Vilorummet får gärna ligga i halvskugga och ha runda böljande former. Detta förslag utgår från en rund stensättning som omges av en skiftande grönska. Stensättningen utgör en stabil grund och åldras vackert allteftersom den beläggs med mossa. För att lugna ner den naturlika planteringen och skapa fasta former används formklippta buxbomsklot som stilleben.

Rabattens färger går i grönt, vitt och violett med mjuka röda inslag. Om våren och tidig sommar blommar lökväxter i milda färger, som till exempel bollök i olika sorter, gul hundtandslilja och kungsängslilja. Aklejruta, Thalictrum aquilegifolium, ger höjd åt rabatten och blommar yvigt i juni. Den djupt purpurfärgade, nästan svarta aklejan ’Black Barlow’ är en klassiker i tuffare tappning som tillåts flytta omkring fritt då den gärna frösår sig. Trebladspiran, Gillenia trifoliata, avslutar säsongen med en vacker djupröd höstfärg.

Växtförslag

Buxbomsklot

Buxbom – Buxus sempervirens

Japansk lönn - Acer japonicum

Japansk lönn – Acer japonicum

Klotlök

Bollök – Allium csv.

Lämna ett svar