Svart

Magi, sensualitet och död

Svart är liksom vitt egentligen inte en färg tekniskt sätt. Det vi upplever som svart är sådant som har ytor som absorberar allt ljus istället för att reflektera det. Trots att det inte är en egentlig färg påverkas vi väldigt mycket av just svart. Svart har olika betydelser i olika kulturer och förknippas ofta med magi, mystik och sensualitet, men symboliserar många gånger även hat, död och onda krafter.

Utbudet av perenner med svarta blommor är inte speciellt omfattande men det förekommer. Det finns många mörkbladiga perenner vars blad är svarta eller så mörkt purpurfärgade att de i rätt kombinationer kan upplevas som svarta. Man kan skapa en rabatt som ger intrycket av att vara svart genom att addera mörkt violetta blommor till dessa mörka blad. Var dock försiktig med att använda för mycket svart i trädgården då den i värsta fall kan skapa oro och ängslan hos betraktaren. Undvik även för mycket svart och mörkbladigt i små trädgårdar eftersom det kan sluka ljus och göra att trädgården upplevs som mindre.

Svarta perenner bör placeras mot en relativt ljus bakgrund för att framträda på bästa sätt. Det kan vara en husvägg eller till exempel en ljusgrön häck. Tänk på att ju skuggigare läget är, desto ljusare behöver omgivande vegetation och bakgrund vara för att de ska synas. I övrigt är svart väldigt lätt att kombinera då den är omöjlig att få att skära sig mot någon annan färg.

Åtta svarta perenner