6 Search Results for: galium

Perenner till mörka torra växtplatser

Tufft läge kräver bra växtval Den där svåra platsen där inget riktigt tycks vilja växa finns i de flesta trädgårdar. Möjligtvis lyckas man få någon växt att överleva där men de utvecklas inte bra och då tappar man lätt lusten, och platsen förblir ett hopplöst fall. Ett av de mest besvärliga lägena är där det är skuggigt och torrt. Som det hörs så låter det rätt torftigt. Det kan vara på norrsidan av huset, vid en mur eller häck som skuggar, under träd eller buskar. Men det finns perenner som trivs och blir fina där! Alltid när man väljer perenner bör man ta hänsyn till platsens förutsättningar och välja sorter därefter och det är särskilt viktigt för att lyckas med svåra lägen. Här är ett gäng perenner för halvskugga till skugga och torrt. Även dessa perenner behöver dock vattnas vid plantering och första säsongen precis som vanligt, när de sedan är etablerade har en tuffa och tåliga perenner.

Vilorummet

Rabattförslag – Skapa en plats för stilla ro Även den mest sociala trädgården kan vinna på att ha en stilla plats för lugn aktivitet, vila och där man kan vara för sig själv. Ofta vill man att ett sådan plats ska kännas ombonad och lite skyddad. I äldre och uppvuxna trädgårdar kan sådana platser finnas mer naturligt under befintliga träd och buskar. Men man kan också skapa sig en sådan plats var helst man önskar i trädgården. Detta rum är en plats för avkoppling där man sitter länge med en kopp te och njuter av fågelsång. Här kan man betrakta växterna på närmare håll och därför med fördel välja växter med intressanta blad- och blomformer och behagliga färger. Vilorummet får gärna ligga i halvskugga och ha runda böljande former. Detta förslag utgår från en rund stensättning som omges av en skiftande grönska. Stensättningen utgör en stabil grund och åldras vackert allteftersom den beläggs med mossa. För att lugna ner den naturlika planteringen och skapa fasta former används formklippta buxbomsklot som stilleben. Rabattens färger går i grönt, …

Årets ätliga perenn 2014

Årets ätliga perenn 2014Strutbräken, Matteuccia struthiopteris Enkel vårlig delikatessStrutbräken skördas på våren när den är ung och bladen just på väg att rulla ut sig. Skotten är då mellan 5 till 15 cm långa och liknar huvudet på en fiol, vilket gör att de på engelska kallas Fiddleheads. Skörda genom att skära längs med marken men spara några skott på varje bestånd så att plantan kan återhämta sig.Bästa sätt att servera strutbräken på är med så enkel tillagning som möjligt. Skölj skotten och koka i lättsaltat vatten ca 10 min eller ångakoka samma tid, ät tillsammans med smör och salt. De går också bra att woka skotten med nyplockad vårlök och att lägga in med vitvinsvinäger och gräslök, eller olja och vitlök. Årets ätliga perenn 2014 Foto: Marcus Nordgren Var noga med att ta rätt ormbunke! Strutbräken är den enda ormbunken som är lämplig att äta. Andra ormbunkar är inte akut giftiga men innehåller ämnen som inte är bra att få i sig. Årets ätliga perenn 2014 Årets ätliga perenn 2014 Likt en strutsStrutbräken särskiljer sig från många …

Skogsträdgård

Trädgårdsstil – Över stock och sten på mjuk mossa Skogsträdgården är som namnet antyder inspirerad av skogen och dess vilda och vackra natur. Man kan skapa en skogsträdgård eller ett så kallat woodland helt från grunden, men i en trädgård som ligger i anslutning till skogen har naturen ofta flyttat in på eget bevåg. Träd, stenar, mossa och blåbärsris finns som en bra bas för en skogslik trädgård. En skogsträdgård ska inte vara alltför tillfixad och iordningställd. Den har naturligt runda och mjuka former med slingrande stigar och rabattkanter. Stigar och gångar är av gräs, bark eller träflis som man kan ta sig fram tyst på. Stockar fungerar som rabattkanter och mossiga stubbar och stenar som utsmyckning eller sittplatser. Förfina det vilda På en skogstomt behövs inte mycket anläggning för att skapa skogsträdgården. Det som naturen bjuder på tas om hand och formas varsamt så att inte känslan går förlorad. Trädgårdens stomme är naturens egna element såsom träd, buskar, stora stenar, murar och vatten som inte låter sig flyttas på så lätt. Hela skogstomten behöver inte lämnas lika skogslik, en odlad trädgård som gradvis …

Minimalistisk trädgård

Trädgårdsstil – Modernt sparsmakat En minimalistisk trädgård kännetecknas av rena linjer, gröna former och tydlig struktur. Hårda element och växter skapar kontrast som blir en harmonisk helhet. Den minimalistiska trädgården har sin grund i den så kallade funkisstilen som var stor under 1930-1940 talen. Idag känner man ofta igen stilen i moderna trädgårdar vid hus med stram arkitektur. En trädgård i den minimalistiska stilen är mycket noga genomtänkt för att vara enhetlig och ha rätt proportioner. Både växter och annat material är utvalt för att bli en helhet och ingenting får sticka ut eller spela för mycket soloartist. Hårda material och grön stomme En minimalistisk trädgård ska ha en tydlig grundstruktur. Klippta häckar och figurer samt träd med välformade arkitektoniska kronor bygger stommen och fungerar som viktiga rumsindelare och tak. I den minimalistiska trädgården finns buxbom, idegran och liguster som alla är bra att klippa och forma. Här finns också arkitektoniska buskar som rönnsumak och olvon, gärna uppsatmmad, och bambu. Gångar, häckar och murar ska följa rena linjer och tydliga geometriska former, men det behöver inte vara symmetriskt. Nivåskillnader i form av …